Fluxys Belgium - 31 maart 2021 18 u. - Gereglementeerde informatie: resultaten 2020

Overzicht jaarresultaten 2020 

 • Pandemie
  • Alle essentiële diensten operationeel
  • Actieve steun om noden te helpen lenigen
 • Geconsolideerde omzet neemt toe tot € 560,6 miljoen (2019: € 531,0 miljoen) en het geconsolideerde nettoresultaat evolueert naar € 73,2 miljoen (2019: € 69,5 miljoen)
 • Voorstel aan de algemene vergadering van 11 mei 2021: brutodividend van € 1,37 per aandeel (2019: € 1,30 per aandeel)
 • Vervoerde volumes gedaald
 • LNG-terminal Zeebrugge versterkt toekomstperspectieven
  • Recordtrafiek voor schepen en tankwagens
  • Stevige marktinteresse voor bijkomende uitzendcapaciteit
 • Bouwen aan de energietransitie
 • Uitrol actieplan om eigen broeikasgasemissies tegen 2025 te halveren 

Klik op onderstaande link om het volledige persbericht te lezen

Bijlage