Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van The Capital Group Companies

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 26 april 2021

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van The Capital Group Companies

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving ontvangen van The Capital Group Companies, Inc.

Kennisgeving van The Capital Group Companies, Inc. (“CGC”)

  • Op 22 april 2021 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van CGC op 20 april 2021 onder de kennisgevingsdrempel van 10% terecht is gekomen door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving vindt plaats door een ‘moederonderneming of een controlerende persoon’.
  • Op 20 april 2021 bezit CGC in totaal 7.027.476 stemrechten.
20 april 2021  
CGC00%
Capital Research and Management Company5.138.3057,09%
Capital Bank & Trust00%
Capital International, Inc.1.889.1712,61%
Totaal aantal stemrechten7.027.4769,70%
  • Op basis van de noemer van 72.477.654 (totaal aantal stemrechten), bezit CGC op de datum van de kennisgeving in totaal 9,70% van het totaal aantal stemrechten.
  • CGC is de moederonderneming van Capital Research and Management Company (“CRMC”) en Capital Bank & Trust Company (“CB&T”). CRMC is een in de VS gevestigde investment manager die als beheerder optreedt voor de American Funds family van beleggingsfondsen, andere gezamenlijke beleggingsvehikels, evenals voor individuele en institutionele klanten. CRMC en haar investment manager dochterondernemingen beheren aandelenportefeuilles voor verschillende investeringsmaatschappijen via drie divisies, Capital Research Global Investors, Capital International Investors en Capital World Investors. CRMC is de moederonderneming van Capital Group International, Inc. (“CGII”), welke op haar beurt de moederonderneming is van vier investment management ondernemingen (“CGII management ondernemingen”): Capital International, Inc., Capital International Limited, Capital International Sàrl en Capital International K.K. CGII management ondernemingen en CB&T bedienen als investment managers institutionele beleggers en vermogende klanten (high net worth). CB&T is een in de VS gevestigde investment manager die als beleggingsadviseur geregistreerd is en een federale bankvergunning heeft.
  • Noch CGC of een van haar dochterondernemingen bezitten aandelen van Fagron NV voor eigen rekening. De aandelen betreffende deze melding zijn in bezit van rekeningen vallende onder het mandaat van een of meer van de investment management ondernemingen die hierboven zijn beschreven.
  • De kennisgeving van CGC kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.    

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van The Capital Group Companies