Vastned Belgium: Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het eerste kwartaal 2021

  • Hoge stabiele inningsgraad (98,2%) van de huurinkomsten tijdens het eerste kwartaal van 2021.
  • Bezettingsgraad tijdens het eerste kwartaal (96,8%) stijgt met 0,6% ten opzichte van 31 december 2020.
  • Verdere daling van de schuldgraad (-1,1%) ten opzichte van 31 december 2020, waardoor de schuldgraad nu 27,4% bedraagt.
  • Ongebruikte kredietfaciliteiten ter waarde van 36,7 miljoen ter beschikking.
  • Daling van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille ten opzichte van 31 december 2020.
  • Focus van het management in 2021 voornamelijk gericht op de tijdige inning van de huurgelden en het behouden van een goede bezettingsgraad.
  • Benoeming van Reinier Walta tot strategische CEO.
  • Benoeming van Sven Bosman tot effectieve leider in de zin van artikel 14, §3 van de GVV-wet.

Volledig persbericht:

Bijlage