Resultaten van het keuzedividend in aandelen voor het boekjaar 2020

Resultaten van het keuzedividend in aandelen voor het boekjaar 2020


• 65,0% van de aandeelhouders kiest voor een dividend in nieuwe aandelen

• Versterking van het eigen vermogen met € 15,1 miljoen


Bijlage