Verslag Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering:

Verslag Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

Gereglementeerd bericht

18 mei 2021, 18u00

Kinepolis Group NV heeft op 12 mei 2021 een Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering gehouden. Alle voorgestelde agendapunten werden goedgekeurd.


Het verslag van de Gewone Algemene Vergadering is te raadplegen op de website van Kinepolis Group NV via deze link. Het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering is te raadplegen via deze link.

Kinepolis Group NV   
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel