Besluiten van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV op 19 mei 2021

Besluiten van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV op 19 mei 2021

Ageas laat weten dat vandaag alle door de Raad van Bestuur voorgelegde voorstellen, werden goedgekeurd door de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV

Het percentage van het vertegenwoordigde kapitaal bedroeg 37,87%. De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd:

 • De statutaire jaarrekening voor het boekjaar 2020;
 • De betaling van een brutocashdividend van EUR 2,65 per Ageas aandeel1;
 • Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren/PwC Reviseurs d’entreprises voor het boekjaar 2020;
 • Het remuneratieverslag;
 • Het voorstel tot benoeming van de heer Jean-Michel Chatagny als onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025
 • Het voorstel tot herbenoeming van mevrouw Katleen Vandeweyer als onafhankelijke niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025;
 • Het voorstel tot herbenoeming van de heer Bart De Smet niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025.
 • Het voorstel tot herbenoeming in de hoedanigheid van commissaris, van de vennootschap PWC Bedrijfsrevisoren/PwC Reviseurs d’entreprises voor een periode van 3 jaar.
 • De wijzigingen van de statuten
 • De vernietiging van 3.520.446 in 2020 ingekochte aandelen;
 • De machtiging van de Raad van Bestuur voor een periode van 3 jaar om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere verrichtingen, te verhogen met een bedrag van hoogstens EUR 150.000.000;
 • De machtiging van de Raad van Bestuur om ageas SA/NV aandelen te verkrijgen, waarbij het maximale aantal aandelen die kunnen worden verkregen, niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas , één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 45.000 werknemers en in 2019 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 36 miljard (alle cijfers tegen 100%).


Dividend: De kalender voor de betaling van dit dividend is de volgende: 2 juni 2021: notering ex-dividend - 4 juni 2021: betaling (coupon nr.11).
Meer informatie over de fiscale behandeling van het dividend is beschikbaar op http://www.ageas.com/nl/investeerders/dividend.

Bijlage