Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert
Openbaarmaking conform artikel 8:6, § 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen


NV Bekaert SA (“ Bekaert ”) heeft buiten de beurs 40 964 eigen aandelen vervreemd. Hierdoor is het totale aantal aandelen dat Bekaert bezit verminderd van 3 298 424 naar 3 257 460 (op een totaal van 60 441 991 aandelen of 5,39 %).

Datum Aantal aandelen Doel Prijs (€)
13 augustus 2021 10 000 Uitoefening aandelenopties SOP 2015-2017 34,600
16 augustus 2021 144 Uitoefening aandelenopties SOP 2015-2017 39,426
16 augustus 2021 10 000 Uitoefening aandelenopties SOP2 28,335
17 augustus 2021 7 500 Uitoefening aandelenopties SOP 2010-2014 26,055
17 augustus 2021 9 320 Uitoefening aandelenopties SOP2 28,335
19 augustus 2021 4 000 Uitoefening aandelenopties SOP 2010-2014 21,450

 

Bijlage