Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van FMR LLC

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 9 september 2021

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van FMR LLC

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving ontvangen van FMR LLC.

Kennisgeving van FMR LLC

  • Op 3 september 2021 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van FMR LLC op 2 september 2021 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving vindt plaats door een ‘moederonderneming of een controlerende persoon’.
  • Op 2 september 2021 bezit FMR LLC in totaal 2.437.520 stemrechten. 1.253.700 stemrechten worden gehouden door Fidelity Management & Research Company LLC, 573.208 stemrechten worden gehouden door FMR Investment Management (UK) Limited, 465.190 aandelen worden gehouden door Fidelity Institutional Asset Management Trust Company, en 145.422 aandelen worden gehouden door FIAM LLC.
  • Op basis van de noemer van 72.960.154 (totaal aantal stemrechten), bezit FMR LLC op 2 september 2021 3,34% van het totaal aantal stemrechten.
  • Keten van gecontroleerde ondernemingen via de dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Fidelity Institutional Asset Management Trust Company en FIAM LLC worden gecontroleerd door FIAM Holdings LLC; FIAM Holdings LLC wordt gecontrolleerd door FMR LLC; Fidelity Management & Research Company LLC wordt gecontroleerd door FMR LLC; FMR Investment Management (UK) Limited wordt gecontroleerd door Fidelity Management & Research Company LLC. FMR LLC is geen gecontroleerde onderneming.
  • De kennisgeving van FMR LLC kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Area Leader EMEA
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com  

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van FMR LLC