Fluxys Belgium - 29 september 2021 19u30 - Gereglementeerde informatie: resultaten eerste semester 2021

Gereglementeerde informatie: toelichting bij de markante feiten in het eerste semester van 2021 en de impact ervan op de financiële toestand van Fluxys Belgium 

 • Gereguleerde omzet neemt af tot € 277,9 miljoen (eerste semester 2020: € 284,2 miljoen) en nettoresultaat stijgt tot € 38,3 miljoen (eerste semester 2020: € 36,6 miljoen)
 • Fluxys Belgium solidair om de overstromingsnoden te helpen lenigen
 • Klaar voor het net van de toekomst om waterstof en CO2 te vervoeren
 • Op schema om eigen broeikasgasemissies te halveren tegen 2025
 • Vervoer: volumes afgenomen
 • LNG-terminalling
  • Scheepstrafiek blijft stevig en laadbeurten LNG-trailers bijna verdubbeld
  • Bijkomende uitzendcapaciteit volledig geboekt
  • Binnenkort bio-LNG beschikbaar
  • Bouw van bijkomende hervergassers met zeewater en extra trucklaadstations
 • Opslag: tariefdaling en nieuw innovatief dienstenpakket 

Klik op de onderstaande link om het volledige persbericht te lezen 

Bijlage