Umicore herziet licht haar vooruitzichten voor 2021

Umicore herziet licht haar vooruitzichten voor 2021

Umicore herziet licht haar vooruitzichten voor het volledige jaar 2021 en verwacht nu dat haar aangepaste EBIT € 1 miljard zal benaderen. Dit in vergelijking met de vorige verwachting van een aangepaste EBIT die lichtjes boven € 1 miljard lag, zoals meegedeeld op 30 juli. Deze herziening weerspiegelt de recente daling van de PGM-prijzen (platinagroep metalen), alsook een sterker dan verwachte impact van de wereldwijde tekorten aan halfgeleiders op de autoproductie. Ondanks deze uitdagendere marktcontext, blijft Umicore volledig op schema om in 2021 een uitstekende prestatie neer te zetten. Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige metaalprijzen en zichtbaarheid. Het gaat uit van de veronderstelling dat de bevoorradingssituatie voor halfgeleiders niet wezenlijk verder verslechtert en houdt rekening met stijgende transportkosten en hogere energieprijzen.

In Automotive Catalysts blijkt het effect van het tekort aan halfgeleiders op de autoproductie ernstiger dan verwacht werd eind juli. De productieschema's van autofabrikanten worden steeds volatieler en de productiecijfers worden regelmatig naar beneden herzien. Hoewel Umicore niet immuun is voor deze trend, bevestigt ze dat het over het hele jaar beter zal presteren dan de automarkt dankzij een gunstige platformmix en toegenomen marktaandeel in technologieën voor benzinewagens, vooral in Europa en China. Umicore  bevestigt ook haar verwachting dat de aangepaste EBIT voor 2021 voor de business group Catalysis meer dan zal verdubbelen in vergelijking met 20201.

In Rechargeable Battery Materials weerspiegelen de vraagpatronen naar NMC-kathodematerialen de aanpassingen in de productie- en kwalificatieschema's van elektrische voertuigen als gevolg van het tekort aan halfgeleiders. Verwacht wordt dat dit tekort de kwalificaties en productie van elektrische voertuigen tot een heel eind in het volgende jaar zal blijven beïnvloeden. Dit heeft geleid tot een uitstel van de start van de commerciële productie in Umicore 's nieuwe kathodematerialenfabriek in Nysa, Polen, tot het tweede kwartaal van 2022. In tussentijd blijft Umicore de Europese markt bedienen via haar Koreaanse fabriek. Hoewel Umicore haar verwachtingen voor de verkoopvolumes van kathodematerialen voor de tweede helft van het jaar naar beneden heeft bijgesteld, wordt nog steeds verwacht dat de totale volumes voor 2021 het niveau van vorig jaar ruim zullen overtreffen. De impact van de lager dan verwachte verkoopvolumes in Rechargeable Battery Materials zal naar verwachting worden gecompenseerd door een sterker dan verwachte prestatie in de tweede jaarhelft in Cobalt & Specialty Materials, waar de kobalt- en nikkelchemicaliën en aanverwante distributieactiviteiten blijven profiteren van de hoge vraag en aantrekkelijke premies. Rekening houdend met deze elementen, handhaaft Umicore de vooruitzichten van eind juli en verwacht ze dat de aangepaste EBIT van de business group Energy & Surface Technologies voor 2021 in de lijn van de huidige consensus zal liggen2.

In Recycling daalden de edelmetaalprijzen als gevolg van de lagere vraag naar PGM’s vanuit de auto-industrie. Vooral rhodium, en in mindere mate palladium, daalden aanzienlijk in vergelijking met de prijsniveaus van eind juli, die in aanmerking werden genomen voor de toen verstrekte vooruitzichten. In de veronderstelling dat de huidige edelmetaalprijzen gedurende de rest van het jaar aanhouden, blijft Umicore verwachten dat de aangepaste EBIT voor Recycling over het hele jaar een uitzonderlijk niveau zal bereiken, ruim boven vorig jaar, zij het iets onder de huidige marktconsensus die de recente daling van de PGM-prijzen nog niet weerspiegelt3

Mathias Miedreich, CEO van Umicore : “Ik ben verheugd dat ik de groeivooruitzichten van Umicore voor dit jaar kan bevestigen, wat opnieuw een recordprestatie in haar geschiedenis betekent. De indrukwekkende veerkracht en het aanpassingsvermogen dat Umicore zelfs in de huidige context aan de dag legt, zijn het bewijs van haar sterke bedrijfsmodel en technologiebasis. Ik kijk ernaar uit om voort te bouwen op deze uitstekende positie en Umicore 's leiderschap in materialen voor schone mobiliteit en recyclage verder uit te bouwen. We zijn er sterk van overtuigd dat we aanzienlijke waarde zullen blijven creëren voor alle belanghebbenden en sterk zullen bijdragen tot een duurzame toekomst".     

                                           

Voor meer informatie

Investor Relations
Saskia Dheedene                              +32 2 227 72 21                                      saskia.dheedene@umicore.com
Eva Behaeghe                                   +32 2 227 70 68                                          eva.behaeghe@umicore.com

Media Relations 
Marjolein Scheers                              +32 2 227 71 47                                     marjolein.scheers@umicore.com 


Financiële kalender

16 februari 2022         Jaarresultaten 2021

28 april 2022              Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering 


Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore ’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore ’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste helft van 2021 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 2,1 miljard (omzet van € 12,7 miljard) en heeft iets minder dan 11.000 mensen in dienst.  
1 Aangepaste EBIT in Catalysis bedroeg € 154 miljoen in 2020.

2  Umicore kondigde op 30 juli 2021 haar verwachting aan dat de aangepaste EBIT voor Energy & Surface Technologies licht boven € 129 miljoen zou kunnen uitkomen. Umicore heeft Vara Research GmbH aangesteld om analisten te bevragen en zo de markt de consensusramingen van de analisten te bezorgen. De meest recente consensus is beschikbaar op https://vara-services.com/umicore/. De consensus voor aangepaste EBIT voor Energy & Surface Technologies bedroeg op het moment van deze publicatie 134 miljoen euro.

3 De aangepaste EBIT voor Recycling bedroeg € 362 miljoen in 2020. De consensus voor aangepaste EBIT voor Recycling bedroeg op het moment van deze publicatie € 616 miljoen.