ForFarmers draagt Marijke Folkers-In ‘t Hout voor als lid van de Raad van Commissarissen

Lochem, 3 februari 2022 

ForFarmers draagt Marijke Folkers-In ‘t Hout voor als lid van de Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen (‘de Raad’) van ForFarmers N.V. (‘ ForFarmers ’) heeft besloten Marijke Folkers-In ‘t Hout voor te dragen als lid van de Raad. Deze voordracht zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 14 april 2022 worden voorgelegd. Hiermee wordt voorzien in de vacature die ontstaat door het vertrek van Sandra Addink, die volgens rooster na drie zittingstermijnen, aan het einde van aanstaande AvA aftreedt als lid van de Raad.

Voordracht op aanbeveling van Coöperatie FromFarmers
De voordracht van Marijke Folkers-In ‘t Hout is gedaan op aanbeveling van Coöperatie FromFarmers als houdster van het prioriteitsaandeel in ForFarmers .

Marijke Folkers-In ‘t Hout (1983) is eigenaar van een akkerbouw-, pluimvee- en varkensbedrijf in Veendam en heeft diverse functies in het bedrijfsleven vervuld. Zij is sinds 2016 lid van de raad van commissarissen van Coöperatie Koninklijke Avebe U.A. en vervult sinds 2018 de functie van voorzitter van die raad.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.
  
Noot voor de redactie:

Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
T: 0031 573 288 800, M: 0031 6 10 94 91 61
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.
ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2020 circa € 2,4 miljard.  ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam
ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers ’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers ’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers , worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.