Ahold maakt herstructurerings- en gerelateerde lasten bekend voor U.S. Foodservice

Amsterdam, 30 december 2005 - Ahold heeft vandaag het bedrag van de herstructurerings- en gerelateerde lasten bekendgemaakt dat door haar dochtermaatschappij U.S. Foodservice naar verwachting in het vierde kwartaal van 2005 zal worden geboekt naar aanleiding van de op
29 november 2005 bekendgemaakte lange-termijnstrategie voor U.S. Foodservice. De lasten zullen naar verwachting tussen USD 50 miljoen en USD 60 miljoen bedragen, en hebben betrekking op plannen om het personeelsbestand te reduceren, verwachte waardeverminderingen van activa, huur- en leasekosten in verband met de geplande sluiting van een aantal gebouwen, de beëindiging van contractuele verplichtingen en diverse andere lasten. Door de personeelsreductie zullen bij de vestigingen van de onderneming door de hele Verenigde Staten per saldo in totaal bijna 700 functies komen te vervallen, waarvan circa 500 beheersfuncties.

De bovenstaande bedragen zijn voorlopig en kunnen wijzigingen ondergaan.