Nyrstar: managementupdate en operationele update

Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

9 februari 2017 om 07u00 CET

Nyrstar NV ("Nyrstar" of de "Vennootschap") geeft een update van haar senior managementteam en haar metaalverwerkingsactiva. De jaarresultaten 2016 van de Vennootschap zullen worden gepubliceerd op 22 februari 2017.

Update managementteam
Het senior managementteam van Nyrstar heeft in december 2016 een aantal wijzigingen ondergaan die de bestaande technische, operationele en commerciële expertise aanvullen. Dit zal bijdragen tot de realisatie van de strategie van Nyrstar:

  • Hilmar Rode werd in december 2016 aangesteld als Chief Executive Officer. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in de sector. Recent leidde hij nog de succesvolle transformatie van Minera Escondida in Chili en daarvoor de herstructurering en bedrijfsoptimalisatie van Kazzinc in Kazachstan.
  • Frank Rittner werd in januari 2017 aangesteld als Chief Operating Officer. Frank was Chief Operating Officer bij Kazzinc en heeft zeer veel ervaring in het voeren van Operational Excellence en het verbeteren van winstgevendheid.
  • Sebastião Balbino, voorheen Vice President Commercial bij Nyrstar, werd in januari 2017 aangesteld als Chief Commercial Officer om de doorstroming naar en de toewijzing van grondstoffen aan de smeltactiviteiten van Nyrstar te versterken. Dit is cruciaal in het langetermijnsucces van Nyrstar.

In zijn commentaar op het nieuwe managementteam zei Hilmar Rode, Chief Executive Officer: "We beschikken over de juiste strategie, activabasis en de juiste mensen met de nodige technische, operationele en commerciële expertise om optimale resultaten te realiseren en waarde te creëren voor de stakeholders. Ons zeer deskundig en ervaren managementteam, dat wordt versterkt met deze nieuwe leden, zal ervoor zorgen dat de Vennootschap in haar portefeuille opereert binnen een Culture of Excellence. We blijven nog intenser voortwerken aan de grondige herziening van het volledige potentieel van onze activiteiten en het team heeft al opportuniteiten geïdentificeerd om: 1) het ganse zinksmeltnetwerk verder te verbeteren; 2) het project Port Pirie Herontwikkeling te optimaliseren; en 3) maximale waarde te halen uit onze Noord-Amerikaanse mijnbouwportefeuille, die nu een positieve kasstroom genereert."

Operationele update - 2016 Belangrijkste productiecijfers
Nyrstar zette een sterke productieprestatie neer in het vierde kwartaal 2016, zowel in Metaalverwerking als in Mijnbouw. De productie van zinkmetaal van 263 kt lag een aanzienlijke 8% hoger dan in het derde kwartaal 2016, dat negatief beïnvloed werd door uitzonderlijke productieonderbrekingen. De jaarproductie van zinkmetaal van 1.015 kt lag in lijn met de guidance. In het mijnbouwsegment lag de zinkconcentraatproductie uit voortgezette activiteiten met 25 kt in het vierde kwartaal 2016 14% hoger dan deze in het derde kwartaal 2016.

Een gedetailleerd overzicht van de operationele en financiële resultaten voor 2016 zal worden gegeven in de jaarresultaten 2016 van de Vennootschap.

Projectupdate - Port Pirie Herontwikkeling
De Vennootschap heeft het project Port Pirie Herontwikkeling uitgebreid onder de loep genomen om ervoor te zorgen dat Port Pirie, wat betreft omvang, stroomschema en installatie/opstart, een optimale prestatie oplevert.

Deze doorlichting door het management heeft bevestigd dat de Port Pirie Herontwikkeling de juiste strategie is voor de Vennootschap, daar ze een belangrijk positief langetermijneffect zal hebben op de activiteiten van Nyrstar en de winst aanzienlijk zal doen stijgen. Uit deze doorlichting is echter ook gebleken dat er aanpassingen nodig zijn aan de productie van de belangrijke module-onderdelen, die de start van de warme inbedrijfstelling vertragen. Tevens zijn er nog een aantal verbeteringen geïdentificeerd die bijkomende waarde zullen creëren. Port Pirie bevindt zich in een stadium waar deze verbeteringen nog effectief kunnen worden aangebracht alvorens Port Pirie in bedrijf wordt gesteld.

De warme inbedrijfstelling van de TSL-hoogoven zal bijgevolg met zes maanden worden uitgesteld tot september 2017. Deze periode zal in de eerste plaats worden benut om de aanpassingen, waarnaar hierboven wordt verwezen, te realiseren en het aftapproces van de TSL-hoogoven te verbeteren. Bijkomende voordelen zijn de afronding van de doorgedreven scholing van het fabriekspersoneel alsook een verbeterd opstartproces van de TSL-hoogoven en een betere aansluiting bij de bestaande activiteiten. Om het opstartrisico verder te verminderen, is de Vennootschap van plan de bestaande sinterfabriek en zuurfabriek verder te laten draaien gelijktijdig met de opstart van de TSL-hoogoven en de nieuwe zuurfabriek. De totale geschatte kosten om het project te voltooien zullen naar verwachting stijgen van AUD 563 miljoen tot AUD 660 miljoen, een stijging van circa EUR 70 miljoen.

De doorlichting heeft aangetoond dat de incrementele stijging van de EBITDA uit de herontwikkeling, met 2016 als basis, hoger zal liggen dan de vorige opstartguidance van EUR 80 miljoen per jaar en naar verwachting ongeveer EUR 40 miljoen zal bedragen in 2018, EUR 100 miljoen in 2019 en EUR 130 miljoen per jaar voor 2020. De specifieke wijze waarop de EBITDA-stijging van de Port Pirie Herontwikkeling zal worden bereikt, wordt uiteengezet in de presentatie 'Introduction to Modelling' van de Vennootschap die beschikbaar is op de website van de Vennootschap.

In zijn commentaar op de herziene guidance voor de Port Pirie Herontwikkeling zei Hilmar Rode, Chief Executive Officer: "De Port Pirie Herontwikkeling is een groot, complex project dat absoluut de juiste strategische beslissing blijft voor de Vennootschap. De herziene opstart van de hoogoven zal er niet alleen voor zorgen dat het project succesvol wordt afgerond, maar zal ook hogere rendementen opleveren van ongeveer EUR 13 miljoen per jaar, wat de verhoogde kosten en het voorzichtigere opstartschema compenseert.

Conference Call
De herziene guidance voor de Port Pirie Herontwikkeling zal deze ochtend om 10 uur CET via een conference call door het Nyrstar management aan de beleggersgemeenschap worden toegelicht.

De conference call is via een webcast rechtstreeks te volgen via de volgende link
http://edge.media-server.com/m/p/ur9rzvju

De webcast zal tevens in het archief beschikbaar zijn.

De conference call kan tevens telefonisch worden gevolgd via de volgende inbelnummers:

Land Nummer
VK+44 20 7136 6283
België+32 2 404 0660
Frankrijk+33 1 76 77 22 29
Duitsland+49 69 2222 10623
Nederland+31 20 716 8256
Zwitserland+41 22 567 5432
VS+1718 354 1357
Canada+1416 915 1269
Australië+61 2 8518 1913

Als uw land hierboven niet wordt vermeld, kunt u het volgende internationale inbelnummer gebruiken: +44 20 7136 6283.

  1. Gelieve 5 minuten vóór aanvang van de call in te bellen
  2. Vraag naar de Nyrstar-call ( bevestigingscode 3852069 ), en geef uw naam en de naam van uw bedrijf op
  3. U wordt in wacht gezet tot de conference call start


Over Nyrstar

Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 5.000 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com .

Neem voor meer informatie contact op met
Anthony Simms - Group Manager Investor Relations   T: +41 44 745 8157   M: +41 79 722 2152
anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni - Group Manager Corporate Communications   T: +41 44 745 8295   M: +41 79 719 2342
franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Volledige versie in PDFThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nyrstar via GlobeNewswire

HUG#2077062