Numico rapporteert gevolgen voor haar activiteiten in Indonesië

Schiphol, 2 juni 2006 - Koninklijke Numico N.V. rapporteert dat haar Indonesische babyvoedingsactiviteiten van Sari Husada zijn getroffen door de aardbeving die plaatsvond op Java op zaterdag 27 mei 2006. Hierbij zijn zowel medewerkers als productiefaciliteiten getroffen.

Een gedetailleerd veiligheids- en schadeonderzoek in de twee productiefaciliteiten van Sari Husada is reeds afgerond en heeft uitgewezen dat de twee fabrieken de komende 2 à 3 maanden niet operationeel zullen zijn. De reeds bestaande voorraad gereed product waarborgt dat consumenten in Indonesië de komende acht weken SGM-producten kunnen blijven kopen. Numico zal voor de daarop volgende periode alle mogelijke alternatieven binnen en buiten Numico onderzoeken om de gevolgen van deze verstoring zoveel mogelijk te beperken voor haar Indonesische consumenten.

De herstel- en opstartkosten, de afschrijving van grondstoffen en de overige kosten worden geschat op € 15 tot 20 miljoen (na aftrek van verzekeringspremies). Deze kosten, waarvan ongeveer € 5 miljoen non-cash zijn, zullen in het tweede en derde kwartaal van 2006 worden genomen. Het omzetverlies in het tweede kwartaal van 2006, als gevolg van de herstelwerkzaamheden aan de productiefaciliteiten, wordt geschat op ongeveer € 8 miljoen. Numico zal al het mogelijke doen om de productie en verkoop in het derde kwartaal zo snel mogelijk naar het gebruikelijke niveau terug te brengen.

Jan Bennink, CEO van Numico geeft het volgende commentaar op de situatie in Indonesië: "Onze eerste zorg is gericht op onze mensen, hun families en de gemeenschap waarin zij leven. Het management van Sari Husada heeft zeer snel een crisiscentrum opgezet om noodhulp te bieden aan gewonde en getroffen medewerkers en hun families alsmede aan hen die hun huizen en bezittingen hebben verloren. Ik ben trots op hun snelle, kordate optreden en hun specifieke inspanningen voor de medewerkers van Sari Husada."

Exclusief voornoemde omzetverlies en bijzondere kosten, herbevestigt Numico dat - op vergelijkbare basis - haar omzet zal groeien tussen de 12 en 13 % met een EBITA-marge van 18,75%. Numico zal meer gedetailleerde informatie verschaffen over de situatie in Indonesië met de publicatie van de halfjaarresultaten 2006 op 3 augustus 2006.


Klik op onderstaande link voor de volledige versie van dit persbericht: