Stork Industry Services voornemens Technische Dienst Akzo Nobel Base Chemicals in Delfzijl over te nemen

Stork Industry Services en Akzo Nobel Base Chemicals hebben een intentieverklaring ondertekend voor de overname van de Technische Dienst van Akzo Nobel Base Chemicals in Delfzijl door Stork. Het streven is de overname in het derde kwartaal 2006 te realiseren. De vakverenigingen en ondernemingsraden zijn van het voornemen op de hoogte gesteld.

Stork Industry Services richt zich onder meer op uitbreiding en versteviging van haar activiteiten op het gebied van service en onderhoud in de procesindustrie. Belangrijk hierbij zijn opbouw van lange termijn relaties en uitbreiding en versterking van competenties. De voorgenomen overname past uitstekend in dit streven. Eerder al nam Stork Industry Services de Technische Dienst van Akzo Nobel Base Chemicals in het Botlek gebied over.

Akzo Nobel Base Chemicals zal zich in de toekomst steeds meer richten op haar kernactiviteiten. Deze strategie leidt er toe dat de activiteiten van de Technische Dienst worden uitbesteed.

Over Stork Industry Services
Stork Industry Services is als industriële dienstverlener actief op het gebied van onderhoud, reparatie, stops, renovatie, nieuwbouw, relocatie en complexe projecten en onderhoudsconcepten in de onshore en offshore. Stork Industry Services maakt deel uit van de Stork Technical Services groep, die bestaat uit de units Industry Services en Industry Specialists. De groep realiseerde in 2005 met 6.700 medewerkers een omzet van € 837 miljoen van de totale Stork omzet van € 1,8 miljard.