Antonov plc Uitgifte van aandelen

De onderneming maakt bekend dat op een bestuursvergadering die op 14 september 2006 gehouden is, 2.000 gewone aandelen van elk 20 pence ("gewone aandelen") tegen een prijs van € 0,60 per aandeel werden toegekend aan een bestaande aandeelhouder.

Daarnaast maakt de onderneming bekend dat op een bestuursvergadering, gehouden op 19 september 2006, 526.316 gewone aandelen werden uitgegeven tegen een prijs van € 0,57 per aandeel onder de voorwaarden van de lopende converteerbare obligatielening van 7 juni 2005.

Tot slot maakt de onderneming bekend dat op een bestuursvergadering, gehouden op 3 oktober 2006, 595.829 gewone aandelen werden uitgegeven tegen een prijs van € 0,50 per aandeel onder de voorwaarden van de lopende converteerbare obligatielening van 7 juni 2005.

Het uitstaande aandelenkapitaal van de onderneming bestaat nu uit 38.970.585 gewone aandelen.

Toelating van de gewone aandelen op AIM van de London Stock Exchange zal worden aangevraagd en verhandeling zal naar verwachting mogelijk zijn vanaf 12 oktober 2006. De gewone aandelen zullen bij toelating op AIM ten aanzien van alle aspecten identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen van de onderneming.

De genoemde aandelen zullen eveneens bij eerste praktisch mogelijke gelegenheid worden toegelaten tot de handel op Euronext Amsterdam.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met :Hein Vergeer 06 5510 4444

Jos Haag, Antonov plc 06 5156 1767