Wereldhave Belgium: gerechterlijke betwisting

Wereldhave Belgium maakt bekend heden, 05/12/2006, opgeroepen te zijn om voor de Raadkamer te verschijnen inzake de strafrechterlijke betwisting over de verkoop van een kasgeldvennootschap in 1993. De Raadkamer zal op 20/02/2007 beslissen over een eventuele doorverwijzing naar de Rechtbank. De procureur vordert de liquidatie van Wereldhave Belgium, een beroepsverbod voor verschillende functionarissen en de verbeurdverklaring van Belle-Ile. De rëele waarde van Belle-Ile per 30/09/2006 bedraagt 119,7 MIO EUR. De betrokken kasgeldvennootschap was ontstaan uit een ontbinding en splitsing van de bestaande vennootschap MLO LTD N.V. in Seceurimmo N.V. en MLO N.V. (Wereldhave Belgium N.V.). Deze laatste werd later ingevolge een fusie overgenomen door de Comm. V.A. Wereldhave Belgium. De fiscale administratie heeft de neutraliteit van de splitsing niet aanvaard en heeft bijgevolg een bijkomende aanslag in de vennootschapsbelasting en roerende voorheffing gevestigd. Hierop volgde een strafrechterlijke klacht, welke nu behandeld wordt. Alleen het bedrag van de betwiste belastingaanslagen wordt gewaarborgd door de Nederlandse vennootschap Wereldhave N.V. Wereldhave Belgium is van mening zowel aangaande de strafrechterlijke als fiscale betwisting conform wet- en regelgeving te hebben gehandeld.