Bedrijfswinst Delhaize Groep stijgt met 9,6% in het tweede kwartaal

Resultaten tweede kwartaal 2007 * Stijging van de opbrengsten met 4,7% aan ongewijzigde wisselkoersen * Groei van de bedrijfsmarge tot 5,2% * Bedrijfswinst neemt toe met 15,5% aan ongewijzigde wisselkoersen, en met 9,6% aan actuele wisselkoersen Resultaten eerste helft 2007 * Opbrengsten stijgen met 5,3% aan ongewijzigde wisselkoersen * Bedrijfswinst neemt toe met 11,9% aan ongewijzigde wisselkoersen Andere belangrijke gebeurtenissen in het tweede kwartaal 2007 * Succesvolle herfinanciering van de schuld van Delhaize America voor een bedrag van USD 1,1 miljard * Investment grade credit rating voor Delhaize Groep door Moody's * Afronding van de desinvesteringen in Di en Delvita Vooruitzichten * De sterke resultaten in de eerste jaarhelft ondersteunen de verwachting dat de opbrengsten en de bedrijfswinst zich in het bovensegment van onze vooruitzichten zullen situeren Pdf-versie persbericht Reactie van de Afgevaardigd Bestuurder "In het tweede kwartaal van 2007 presteerde Delhaize Groep opnieuw sterk", zegt Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep. "Zonder rekening te houden met de éénmalige kost verbonden aan de herfinanciering van de Delhaize America schuld, zou de nettowinst van voortgezette activiteiten aan ongewijzigde wisselkoersen toegenomen zijn met 35,6%. Wij zijn doorgegaan met de implementatie van onze succesvolle initiatieven voor duurzame omzetgroei, die ook onze omzetsamenstelling en brutomarges verbeterden. Dit versterkt ons vertrouwen dat onze jaarresultaten zich aan de bovenkant van onze verwachtingen zullen bevinden." "In het tweede kwartaal hebben wij belangrijke verbeteringen aangebracht aan de financiële structuur van onze onderneming door de invoering van wederzijdse garanties op de schulden met onze Amerikaanse activiteiten, het bekomen van een investment grade credit rating van Moody's en de herfinanciering van USD 1,1 miljard schulden aan aantrekkelijke voorwaarden", aldus de heer Beckers. "Deze initiatieven zullen de toekomstige resultaten en de financiële flexibiliteit van Delhaize Groep verbeteren."