Gamma Holding: ontwikkelingen eerste negen maanden

- Omzet: EUR 583 miljoen (2006: EUR 576 miljoen); - Bedrijfsresultaat exclusief herstructureringskosten: EUR 45,7 miljoen (2006: EUR 44,2 miljoen); - Netto groepsresultaat: EUR 23,7 miljoen (2006: EUR 21,2 miljoen); - Positieve ontwikkelingen bij vooral Belting Technology en Exotic Fabrics; - Lagere volumes en aanhoudende prijsdruk in Europa bij Sleep Care Fabrics; - Verwachte groei bedrijfsresultaat (excl. herstructureringskosten) voor geheel 2007: circa 5%. Over de eerste negen maanden van 2007 kwam de omzet van Gamma Holding uit op EUR 583 miljoen (2006: EUR 576 miljoen). Gecorrigeerd voor valuta-effecten (-3%) steeg de omzet met 4%. Het bedrijfsresultaat exclusief herstructureringskosten steeg met 3% en kwam uit op EUR 45,7 miljoen (2006: EUR 44,2 miljoen). Gecorrigeerd voor valuta-effecten (-9%) steeg het bedrijfsresultaat exclusief herstructureringskosten met 12%. De herstructureringskosten bedroegen EUR 2,1 miljoen tegenover EUR 2,3 miljoen in 2006. Het bedrijfsresultaat steeg met 4% en bedroeg EUR 43,6 miljoen (2006: EUR 41,9 miljoen). Het netto groepsresultaat steeg met 12% naar EUR 23,7 miljoen (2006: EUR 21,2 miljoen). Gecorrigeerd voor valuta-effecten van EUR -1,7 miljoen is het netto groepsresultaat in vergelijking tot vorig jaar met 20% gestegen. Ontwikkelingen derde kwartaal De omzet van Gamma Holding bedroeg EUR 189 miljoen (2006: 183 miljoen). Gecorrigeerd voor valuta-effecten (-2%) steeg de omzet met 6%. Het bedrijfsresultaat exclusief herstructureringskosten kwam uit op EUR 12,4 miljoen (2006: EUR 11,9 miljoen). Gecorrigeerd voor valuta-effecten (-10%) steeg het bedrijfsresultaat met 14%. Het netto groepsresultaat steeg met 10% naar EUR 6,0 miljoen (2006: EUR 5,4 miljoen). Gamma Technologies De omzet van Gamma Technologies bedroeg EUR 121 miljoen (2006: EUR 117 miljoen). Gecorrigeerd voor valuta-effecten (-3%) steeg de omzet met 7%. De omzet van Belting Technology ontwikkelde zich positief door een stijgende vraag naar synthetische banden en aandrijfriemen. Met de verplaatsing van activiteiten naar het centrale assemblagecentrum in Tsjechië werd goede voortgang geboekt. De business unit ontwikkelde in samenwerking met Filtration Technology gaasbanden voor onder meer de voedingsmiddelenindustrie. De banden hebben de unieke eigenschap om producten zoals groente, fruit, vlees en vis te wassen en te drogen. Ondanks de verzwakte economische situatie in de Verenigde Staten steeg de omzet van Filtration Technology licht, vooral door de verkoop van filterproducten voor de mijnbouw en chemische industrie. De business unit breidt met nieuwe assemblagelocaties in Polen, Mexico en China uit. Verder versterkte Filtration de verkoop- en marketingorganisatie. Ook bij Coating & Composite Technology steeg de omzet licht. De business unit zag de omzet van de productgroep duraskin® (overkappingsdoek) vooral groeien, maar had te maken met lagere volumes bij seemee® (doek voor de mediatechniek) in met name de Verenigde Staten. Coating & Composite leverde zon- en windbeschermend doek voor een innovatieve dubbelwandige gevel van het kantoorgebouw van Rijkswaterstaat, waarmee aanzienlijke energiebesparingen kunnen worden bereikt. De omzet van Sailcloth Technology ontwikkelde zich positief. De business unit introduceerde een nieuwe marketingcampagne, waarmee het merk Dimension-Polyant in de zeilwereld verder wordt versterkt. Gamma Comfort & Style De omzet van de sector Gamma Comfort & Style bedroeg EUR 68 miljoen (2006: EUR 66 miljoen). Gecorrigeerd voor valuta-effecten (-2%) steeg de omzet met 6%. De herpositionering van alle merken van Exotic Fabrics werpt duidelijk zijn vruchten af. De omzet nam toe door een aantrekkende vraag naar alle merken. De eerste seizoensgebonden collectie werd goed ontvangen en de uitbreiding van zowel Vlisco flagship stores als Woodin-winkels is inmiddels in volle gang. De omzet van Sleep Care Fabrics bleef achter. De business unit heeft nog steeds te maken met verscherpte prijsdruk en lagere volumes in Europa. Bovendien ondervindt Sleep Care hinder van aanloopkosten als gevolg van het in gang gezette transformatieproces, waarbij West-Europese productie wordt afgebouwd en nieuwe productielocaties in lagelonenlanden worden opgezet. In de Verenigde Staten is de strategische groei naar het middensegment in gang gezet. Dit resulteert weliswaar in hogere volumes en een gewijzigde prijsmix, maar de groei wordt door de verzwakte economische situatie geremd. Samenstelling Raad van Bestuur Sinds 1 september 2007 is de heer M. Frequin MBA, afkomstig van de Océ Group, werkzaam als beoogd lid van de Raad van Bestuur. Met het oog daarop zal op donderdag 13 december 2007 een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden. Hij volgt daarmee de heer drs. M.H. Zegger op, die per 1 juni terugtrad. Binnen Gamma Holding zal de heer Frequin zich nadrukkelijk met de sector Gamma Technologies gaan bezighouden. Vooruitzichten Ondanks negatieve valuta-effecten is het bedrijfsresultaat exclusief herstructureringskosten in de eerste negen maanden in vergelijking tot 2006 met 3% gestegen tot EUR 45,7 miljoen. Rekening houdend met de verzwakte economische situatie in de Verenigde Staten en de lagere dollarkoers verwacht Gamma Holding dat het bedrijfsresultaat (exclusief herstructureringskosten) over geheel 2007 met circa 5% zal groeien ten opzichte van 2006. Het strategisch plan dat voor de komende jaren wordt ontwikkeld, zal voor het einde van het jaar worden afgerond en in januari 2008 worden bekendgemaakt. Raad van Bestuur Gamma Holding N.V. Helmond, 26 oktober 2007 Op de in deze trading update genoemde cijfers is geen accountantscontrole toegepast. Profiel Gamma Holding ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd hoogwaardige, innovatieve producten met technisch textiel als basis. In 41 landen zijn circa 6.700 medewerkers actief. Het hoofdkantoor is gevestigd in Helmond (Nederland). De aandelen zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. Gamma Holding bestaat uit twee sectoren, Gamma Technologies en Gamma Comfort & Style, met activiteiten op het gebied van transport- en procesbanden, filters, gecoat doek en composieten, zeildoek, matrastijk en exotische stoffen. Met deze producten behoort het bedrijf in geselecteerde nichemarkten tot de wereldtop. Voor meer informatie: www.gammaholding.nl