Transformatie Fortis komt tot uiting in nieuwe directiestructuur

Met ingang van 1 januari 2008 krijgt de directie van Fortis een nieuwe structuur. [1] Het Executive Committee is opnieuw samengesteld en de verantwoordelijkheden zijn herschikt. Daarnaast is er een Business Executive Committee gevormd dat het Fortis Management Committee vervangt en nauw zal samenwerken met een Group Executive Committee. Rekening houdend met het feit dat Fortis-managers reeds verantwoordelijkheden hebben gekregen binnen ABN AMRO is Fortis ervan overtuigd dat het nu de juiste managementstructuur heeft om niet alleen de succesvolle integratie van de overgenomen activiteiten te garanderen, maar ook om Fortis als geheel verder te ontwikkelen. 1. Het Group Executive Committee zal bestaan uit: * Jean-Paul Votron, CEO en Executive Director (Audit rapporteert direct aan de CEO); * Herman Verwilst, plaatsvervangend CEO en Executive Director (Human Resources, Public and External Affairs, Business Transformation Office rapporteren aan de plaatsvervangend CEO); * Gilbert Mittler, Lid van het Group Executive Committee verantwoordelijk voor Finance, Risk and General Counsel; * Filip Dierckx, Lid van het Group Executive Committee verantwoordelijk voor Merchant Banking; * Lex Kloosterman, Lid van het Group Executive Committee verantwoordelijk voor Private Banking, Asset Management, Investor Relations en Corporate Social Responsibility; * Camille Fohl, Lid van het Group Executive Committee verantwoordelijk voor Retail Banking en voor Global Branding & Communications; * Peer van Harten, Lid van het Group Executive Committee verantwoordelijk voor Verzekeringen en Real Estate; * Alain Deschênes, Lid van het Group Executive Committee verantwoordelijk voor Technology and Information Services, Operations, Facility, Purchasing and Process Improvement. 2. De missie van het Business Executive Committee gaat een stap verder dan die van het Fortis Management Committee (waar het voor in de plaats komt). De hoofdverantwoordelijkheid van de leden van het Business Executive Committee bestaat uit de businesses en de stafdiensten die zij leiden. Samen zijn de leden verantwoordelijk voor de uitvoer van de strategie en het beleid van Fortis dat door het Group Executive Committee wordt opgesteld. Daarom zullen het Group Executive Committee en het Business Executive Committee regelmatig bijeenkomen in gezamenlijke sessies. Het Business Executive Committee bestaat uit: * Peter Vandekerkhove * (Retail Belgium) * Nog te benoemen (Retail Netherlands) * Marc Luet (Retail International/Consumer Finance) * Frans Van Lanschot * (Specialised Finance) * Robert Scharfe * (Markets) * Brigitte Boone * (Commercial and Investment Banking) * Richard Wohanka (Asset Management) * Chris Vogelzang * (Private Banking) * Bart De Smet (Insurance Belgium) * Jos Baeten (Insurance Netherlands) * Nog te benoemen (Insurance International) * Lars Machenil * (CFO) * Nog te benoemen (Chief Risk Officer - CRO) * Fred Bos* (Chief Credit Risk Officer - CCO) * Michel Deboeck * (Human Resources) * Lieve Mostrey * (Technology, Operations and Premises Services) * Jeannine Quaetaert (General Counsel) * Yves Verdingh (Transformation and Integration) De samenstelling van het Business Executive Committee zal op termijn worden aangepast in samenhang met de voortgang van de integratie van de overgenomen businesses. 3. Het bestuur van de werkmaatschappijen wordt eveneens aangepast. Daar CEO Jean-Paul Votron verantwoordelijkheden op zich genomen heeft in de Raad van Commissarissen van ABN AMRO en de Raad van Bestuur van RFS Holding treedt hij af als voorzitter van de Raden van Bestuur van Fortis Bank en Fortis Verzekeringen. In deze functies wordt hij opgevolgd door plaatsvervangend CEO Herman Verwilst. Herman Verwilst treedt af als voorzitter van het Fortis Bank Management Committee. Hij wordt opgevolgd door Filip Dierckx, CEO Merchant Banking. Het Fortis Bank Management Committee bestaat met ingang van 1 januari 2008 naast Filip Dierckx als voorzitter uit twee leden van het Group Executive Committee, te weten Lex Kloosterman en Camille Fohl, plus negen leden van het Business Executive Committee (*). Voor Fortis Bank Nederland blijft Lex Kloosterman (Lid van het Group Executive Committee verantwoordelijk voor Private Banking en Asset Management) Voorzitter van de Raad van Commissarissen. In deze functie zal hij toezien op de inspanningen om de governance bij Fortis Bank Nederland te versterken. 4. Zoals eerder bekend werd gemaakt, is Karel De Boeck op 1 november 2007 door de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO benoemd tot vice-voorzitter van de Raad van Bestuur. In deze hoedanigheid zit hij het Transition Management Committee voor. Per dezelfde datum is Karel De Boeck teruggetreden uit het Fortis Executive Committee, waar hij de positie van Chief Risk Officer bekleedde. Karel wordt door Fortis bij ABN AMRO gedetacheerd op full-time basis. Fortis is een internationale financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren. Wij bieden onze particuliere, zakelijke en institutionele klanten een breed pakket van producten en diensten via de eigen kanalen, in samenwerking met het verzekeringsintermediair en via andere distributiepartners. Met een marktkapitalisatie van EUR 48,5 miljard (31/10/2007), behoort Fortis tot de 15 grootste financiële instellingen van Europa. Onze sterke solvabiliteit, onze aanwezigheid in meer dan 50 landen en de toewijding en het professionalisme van onze 60.000 medewerkers stellen ons in staat om mondiale kracht te combineren met lokale flexibiliteit, een combinatie die garant staat voor optimale dienstverlening. Meer informatie is beschikbaar op www.fortis.com Perscontacten: Brussel: +32 (0)2 565 35 84 Utrecht: +31 (0)30 226 32 19 Investor Relations: Brussel: +32 (0)2 565 53 78 Utrecht: +31 (0)30 226 65 66 [1] Onder voorwaarde van de vereiste goedkeuring