Nettowinst Fortis eerste negen maanden EUR 3,6 miljard, dankzij verdere krachtige commerciële activiteit in het Bank- en Verzekeringsbedrijf in de zomermaanden

Sterk derde kwartaal ondanks turbulente marktomstandigheden: nettowinst EUR 797 miljoen * De nettowinst over de eerste negen maanden van 2007 van EUR 3.580 miljoen is volledig in lijn met de trading update van 21 september en met het exceptionele winstniveau van de eerste negen maanden van 2006. Een robuust commercieel resultaat compenseerde ruimschoots het effect van de turbulentie op de wereldwijde kapitaalmarkten en de extreme weergerelateerde schadeclaims in het Verzekeringsbedrijf. * Bankbedrijf - Solide resultaat in het derde kwartaal tilt nettowinst voor de eerste negen maanden naar EUR 2,6 miljard - Robuuste commerciële groei komt tot uiting in gestage toename van de nettorentebaten en commissie-inkomsten: Treasury & Financial Markets boven het uitzonderlijk hoge niveau van vorig jaar - Vermogen onder beheer met 8% omhoog naar EUR 206 miljard, EUR 8,6 miljard netto-instroom in 2007 - Onderliggende kredietgroei van 17% in vergelijking met het derde kwartaal van 2006 - Krediet-, liquiditeits- en marktrisico's goed onder controle, dankzij stringent risicobeheer; kredietschadeverhouding 11 basispunten, in lijn met eerdere prognose * Verzekeringsbedrijf - Nettowinst over de eerste negen maanden bedraagt EUR 1.058 miljoen, dankzij hoger volume en hogere meerwaarden en ondanks het effect van de storm Kyrill, de overstromingen in het VK en de turbulentie op de wereldwijde kapitaalmarkten - Bruto-instroom in Leven scherp omhoog naar EUR 9,9 miljard, een stijging van 26%, dankzij succesvolle campagnes - Brutoverzekeringspremies in Niet-leven stijgen met 9% naar EUR 4,3 miljard onder meer dankzij productinnovatie * Nettowinst over het derde kwartaal komt uit op EUR 797 miljoen, een daling van 51% tegenover het record van EUR 1.616 miljoen voor het tweede kwartaal van 2007, waarin traditioneel wordt geprofiteerd van de hoge seizoensgerelateerde baten in het Bank- en Verzekeringsbedrijf - Nettowinst Bankbedrijf van EUR 587 miljoen in het derde kwartaal profiteert van commerciële kracht, meerwaarden en uitstekende resultaten bij Treasury & Financial Markets, toch zijn er hogere bijzondere waardeverminderingen - Nettowinst Verzekeringsbedrijf in het derde kwartaal EUR 294 miljoen, beïnvloed door een bedrag van EUR 59 miljoen na belastingen gerelateerd aan de schadeclaims als gevolg van de ernstige overstromingen in het VK