Befimmo: JAARRESULTATEN 2007

Significante groei van de omvang van de portefeuille. Uitstekende jaarresultaten: * Stijging van de portefeuillewaarde met 2,18% * Nettocashflow per aandeel 6% hoger dan de vooruitzichten[1] * Belangrijke toename van het nettoresultaat per aandeel: +22%[1] Bevestiging van het jaardividend van 3,83 ¤ netto per aandeel[2] Befimmo NV, zaakvoerder van de vastgoedbevak Befimmo CVA, heeft op 30 september 2007 de jaarrekening van de vastgoedbevak Befimmo CVA afgesloten. Boekjaar 2006/2007 zal bij Befimmo ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als een succesjaar. [1] Berekend op basis van het gemiddelde aantal bestaande aandelen tijdens het boekjaar (9.794.227 aandelen van 1 oktober 2006 tot 7 juni 2007; 13.058.969 aandelen van 8 juni tot 30 september 2007) [2] Bestaande aandelen op 6 juni 2007. Voor de volledige pdf-versie van het persbericht, klik op onderstaande link: