Devgen business update: "Het programma voor het op de markt brengen van het nematicide loopt volgens plan. De acquisitie van de zaadbusiness in India is een feit. De RNAi-technologie wordt meer en meer gevalideerd en de plannen zijn geïnitieerd om de firma volledig te focussen op Agro."

Devgen plant een conference call en webcast op vrijdag 16 november 2007 om 10u30, die simultaan zal gebroadcast worden via internet. Dit event is publiek toegankelijk via www.devgen.com en via telefoon op +32 (0)2 290 14 07. Zwijnaarde, 16 November, 2007. Devgen NV (Euronext Brussels: DEVG), een vooraanstaand Belgisch biotech bedrijf, gaf vandaag een business update waarbij vooruitgang werd gemeld van de verschillende programma's en een aantal kerncijfers werden meegegeven. Ter gelegenheid van de recente publicatie in Nature Biotechnology gaf Devgen meer informatie over zijn RNAi-programma. Meer informatie werd ook gegeven over de plannen met de recent verworven hybride rijst, zonnebloem, sorghum en parelgierst zaadbusiness in India. Sinds de laatste business update bereikte Devgen verschillende belangrijke mijlpalen in zijn nematicide, zaad en biotech crop business en zette zo zijn eerste stappen in de richting van de opsplitsing tussen de agro en pharma activiteiten met als doel zich te concentreren op de Agro activiteiten en een onafhankelijke groei van de pharma unit mogelijk te maken. Op 5 november 2007 publiceerde het internationaal wetenschappelijke tijdschrift, Nature Biotechnology een artikel van Monsanto en Devgen wetenschappers over het potentieel van de RNAi-technology voor het beschermen van maïs tegen een belangrijke plaag, corn root worm. Dit is de eerste publicatie in de wetenschappelijke literatuur van het gebruik van RNAi-technologie in het beschermen van een belangrijk gewas tegen een ernstige plaag (geschat wordt dat de corn root worm in de Verenigde Staten ongeveer één miljard dollar per jaar kost aan de maïs industrie door de hoge kosten voor pesticiden en schade veroorzaakt aan de gewassen). Dit is een belangrijke mijlpaal voor Devgen en kondigt nieuwe mogelijkheden aan voor de gewasbescherming. Naast de veelbelovende resultaten in maïs en corn root worm, zoals beschreven in het artikel, heeft Devgen eveneens positieve resultaten bekomen met zijn RNAi-technologie op de colorado kever en ander ongedierte. Meer informatie zal hierover gegeven worden tijdens de webcast. Op 31 oktober verwierf Devgen definitief Monsanto's hybride rijst, zonnebloem, sorghum en parelgierst zaadbusiness in Indië waarbij het bedrijf een belangrijke stap zet in zijn strategie om te groeien tot een volledig geïntegreerd zaad en biotechnologisch bedrijf in rijst en andere belangrijke Aziatische gewassen. Devgen betaalde US$ 26 miljoen in cash. In een afzonderlijke transactie heeft Monsanto Company ingetekend op Devgen aandelen voor een totaal bedrag van 18 miljoen ¤ (US$25 miljoen). De business omvat een 70-tal ervaren werknemers, een teelt-, zaad- en productieorganisatie en belangrijke merken zoals Frontline, Mahalaxmi en Paras. De verworven business heeft een sterke, kwaliteitsvol product portfolio met belangrijk groeipotentieel. De winstgevendheid is vergelijkbaar met industriegemiddelden: - Devgen heeft 3 hybride rijstproducten op de markt met een belangrijk groeipotentieel. Het behoort in de hybride rijstmarkt tot de top 6 spelers met een geschat marktaandeel van 4% in een markt die vandaag 1.2 tot 1.5 miljoen hectare omvat en volgens verwachtingen van de overheid zal groeien tot 10 miljoen hectare tegen 2012. Devgen's belangrijkste product RH257, dat slechts een aantal jaar geleden gelanceerd werd, heeft unieke kwalitatieve en agronomische eigenschappen wat resulteert in een grote vraag en een goed groeipotentieel. - In sorghum, een markt van ongeveer 7 miljoen hectare, is Devgen marktleider met een geschat marktaandeel van 24% en een tastbaar potentieel om verder uit te groeien via introducties van nieuwe producten en een agressieve marktstrategie. - In pearl millet, eveneens een markt van ongeveer 7 miljoen hectare, heeft Devgen een marktaandeel van ~6% met een groot groeipotentieel. - Devgen heeft zonnebloem producten met een verhoogd olie-gehalte en heeft een geschat marktaandeel van 12% en een sterk groeipotentieel. Devgen zal in 2008 focussen op de versterking van zijn organisatie in Indië en zijn aanwezigheid in de markt consolideren en uitbreiden. Daarenboven plant Devgen een agressieve stijging van de verkoop vanaf 2009. Het nematicide project loopt volgens plan. Het business en productontwikkelingteam werd versterkt in EMEA (Europe, Middle East en Afrika) en in de Verenigde Staten. Positieve veldtesten en een versnelde implementatie van de strategie werden eerder dit kwartaal reeds aangekondigd. Meer nieuws over dit project zal worden meegedeeld naarmate meer resultaten beschikbaar komen in de loop van het eerste kwartaal van 2008. De eerste stappen in de opsplitsing van de agro en de pharma units werden gezet. Een legale entiteit werd gecreëerd waarin Devgen zijn pharma activiteiten zal onderbrengen. Hilde Windels, CFO van Devgen, werd aangesteld als CEO designate van de nieuwe pharma unit en leidt de inspanningen om de pharma business uit te spinnen en te structureren met de nodige additionele externe financiering om de klinische studies met zijn sterke anti-inflammatoire kandidaat geneesmiddelen te starten. Zodra een nieuwe CFO is aangesteld om Hilde Windels op te volgen zal zij zich full-time concentreren op de pharma activiteiten (in de nabije toekomst zal hierover verder gecommuniceerd worden). Aansluitend op deze aankondigen zei, Dr. Thierry Bogaert, CEO van Devgen: "2007 was een van de meest transformerende jaren voor Devgen. Kritische technische mijlpalen werden bereikt en business deals uitgevoerd. Deze veranderden de business van zijnde een pure biotech leverancier van technologie, tot een volledig geïntegreerd zaad en technologiebedrijf en (vanaf 2009) een leverancier van nematiciden in de Verenigde Staten. Devgen zal gedurende de eerste 2 kwartalen van 2008 de focus op agro activiteiten vervolledigen." Kerncijfers 30.09.07 (niet geaudit) +-----------------------------------------------+ | ¤ 000 | 30.09.07 | 30.09.06 | |-------------------------+----------+----------| | Inkomsten | 6.021 | 6.502 | |-------------------------+----------+----------| | EBITDA | -9.134 | -6.830 | |-------------------------+----------+----------| | Operationeel verlies | -9.747 | -7.569 | |-------------------------+----------+----------| | Netto verlies | -8.663 | -7.255 | |-------------------------+----------+----------| | Kas en kas equivalenten | 45.771 | 25.961 | +-----------------------------------------------+ Over Devgen Devgen is een top 10 publiek agrobiotech bedrijf met agro business units gefocust op de ontwikkeling en commercialisering van: * een nieuwe generatie biotechnologische producten om een breed gamma landbouwgewassen te beschermen tegen pestorganismen; * biotech traits en germplasm[1] als antwoord op de stijgende vraag naar hogere opbrengsten en kwaliteitsvolle rijsthybriden en bepaalde granen in Indië en Zuid-Oost Azië; * agrochemische producten met een verhoogd veiligheids- en milieuprofiel voor de bescherming van landbouwgewassen tegen schade veroorzaakt door plantparasitaire nematoden; Devgen's biofarmaceutische divisie ontwikkelt een nieuwe klasse preklinische kandidaat-geneesmiddelen, gebaseerd op innoverende therapeutische concepten, voor de behandeling van een reeks inflammatoire en metabolische aandoeningen (diabetes, obesitas) en aritmie. Devgen heeft samenwerkingsverbanden met leidende bedrijven in de biotechnologische en agrochemische industrie. Devgen werd opgericht in 1997, heeft vestigingen in Gent, Singapore en Hyderabad (India) en telt ongeveer 160 medewerkers, inclusief India Seeds and Crop Technologies. Devgen is sinds juni 2005 publiek op Euronext Brussels (ticker: DEVG). Voor meer informatie: www.devgen.com Voor meer informatie contacteer: Thierry.Bogaert, CEO Hilde Windels, CFO Tel. +32 9 324.24.24 Tel. +32 9 324.24.24 Thierry.Bogaert@devgen.com Hilde.Windels@devgen.com Dit persbericht kan op de toekomst gerichte verklaringen bevatten met de woorden "anticipeert", "verwacht" , "is van plan", "plant", "kan" en "gaat door" alsook gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke op de toekomst gerichte uitspraken kunnen zowel gekende als ongekende risico's inhouden, onzekerheden en andere factoren en zouden er voor kunnen zorgen dat de actuele resultaten, prestaties of verrichtingen van Devgen materieel verschillend zijn van gelijk welk toekomstig resultaat dat door dergelijke uitspraken verwoord of geïmpliceerd wordt. Deze op de toekomst gerichte uitspraken zijn enkel geldig op de datum van publikatie van dit document. Devgen neemt geen enkele verplichting op zich om dergelijke op de toekomst gerichte uitspraken in dit document bij te stellen conform veranderingen in de verwachtingen, condities of omstandigheden waarop dergelijke uitspraken zijn gebaseerd, tenzij dit geëist wordt bij wet of regelgeving. [1] Het genetisch materiaal van een plant dat wordt gebruikt voor het veredelen van nieuwe variëteiten.