Ackermans & van Haaren: Trading update

Trimestriële 'trading update' bij de gang van zaken van de voornaamste deelnemingen BAGGER-, MILIEU- en AANNEMINGSDIENSTEN DEME blijft een hoge activiteitsgraad kennen op basis van een quasi volledige bezetting van de vloot, hetgeen leidt tot een verdere stijging van de omzet en de operationele winst in lijn met de 1ste jaarhelft. Het orderboek werd vernieuwd op een recordniveau van 1.846 miljoen euro (1.811 miljoen euro per 30.06.2007) mede dankzij nieuwe projecten in o.m. Duitsland, Spanje, Rusland, Tunesië, Venezuela, Australië, Libië, Nigeria en de Emiraten. DEME bevestigt haar algemene verwachting de trend over het 1ste semester 2007 voor het volledige jaar te kunnen realiseren, en verwacht met de toewijzing van belangrijke nieuwe werven haar orderboek verder te kunnen laten groeien. ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE kende een normaal verloop van haar activiteiten gebaseerd op een orderboek dat op een behoorlijk peil kon gehandhaafd blijven. VASTGOED De vastgoedontwikkelingsprojecten van EXTENSA kenden een verder gunstig verloop, hetgeen tot de realisatie van (portefeuille-)meerwaarden moet leiden in het 4de kwartaal. De verkavelingsactiviteiten (o.m. Bergen en Wondelgem) droegen bij tot de groei van het resultaat in het 3de kwartaal. LEASINVEST REAL ESTATE realiseerde een verdere groei van de resultaten o.m. dankzij de meerwaarden (2,2 miljoen euro) op de verkoop van een gebouw in Luxemburg en verdere positieve waardeschommelingen. De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg per 30.09.2007 439,8 miljoen euro (445,9 miljoen euro per 30.06.2007) met een huurrendement van 7,22% en een bezettingsgraad van 97,85%. FINANCIËLE DIENSTEN De aan BANK DELEN toevertrouwde activa stegen per 30.09.2007 tot 12.188 miljoen euro (9.491 miljoen euro per 30.06.2007), hetgeen voor 2.729 miljoen euro verklaard wordt door de in augustus jgl. gerealiseerde overname van Capital & Finance (Capfi). De samenwerking tussen Bank Delen en Capfi verloopt volledig naar wens zowel intern als naar het cliënteel. De resultaten van Bank Delen zijn over de eerste 9 maanden verder gunstig geëvolueerd. BANK J.VAN BREDA & C° blijft een verdere groei realiseren van haar handelsfonds, zowel qua aantal klanten als qua activa en fee-inkomsten. De resultaten blijven in lijn met de trend over de eerste 6 maanden onderhevig aan de inverse rentecurve die leidt tot een daling van de rente-inkomsten. Intussen heeft Bank J.Van Breda & C° een kleine acquisitie gerealiseerd met de overname van de klantenportefeuille van de zelfstandige binnenvaartondernemers van Ethias Bank. Deze klantenportefeuille vertegenwoordigt ca 100 miljoen euro aan kredieten en 45 miljoen euro aan beleggingen. De druk op de rentemarge en de hogere commerciële kosten wegen, zoals eerder aangekondigd, tijdelijk op het resultaat van het lopende boekjaar. Noch Bank Delen noch Bank J.Van Breda & C° hebben subprimekredieten of andere afgeleide risico's (CDO's, conduits,.) in portefeuille. PRIVATE EQUITY Over het 3de kwartaal 2007 wordt de deelneming in Distriplus (37% beneficial AvH) voor het eerst opgenomen. De waardering van de private equity portefeuille van zowel Sofinim als GIB evolueerde voor quasi alle deelnemingen positief. Bovendien werd een meerwaarde van 14,9 miljoen euro (deel AvH) gerealiseerd op de inbreng van UBF bij EuroMediaGroup (EMG). Sofinim verwerft aldus een participatie van 22% in een groep (78 studio's en 45 captatiewagens) die een zakencijfer vertegenwoordigt van ongeveer 300 miljoen euro voor een (pro forma 2007) EBITDA van ongeveer 50 miljoen euro. De verkoop van Corn Van Loocke aan Umicore zal in het 4de kwartaal 2007 leiden tot de realisatie van een meerwaarde van circa 3,5 miljoen euro. AvH & subholdings De netto-thesauriepositie van AvH bedroeg per 30.09.2007 366,0 miljoen euro (tov 423,0 miljoen euro per 30.06.2007). Deze positie houdt rekening met de investeringsactiviteit tijdens het 3de kwartaal (67 miljoen euro in private equity, 60 miljoen euro kapitaalverhoging bij Bank Delen) alsmede de cashopbrengsten en waardeschommelingen in de beleggingsportefeuille. Vooruitzichten 2007 Behoudens onvoorziene omstandigheden en gebaseerd op de goede operationele gang van zaken van de deelnemingen over de eerste 9 maanden van 2007, handhaaft de Raad van Bestuur zijn verwachting voor een verdere versterking van het courante resultaat van de groep. Kalender 2008 7 maart 2008 bekendmaking jaarresultaten 2007 26 mei 2008 gewone algemene vergadering en kwartaalupdate Q1 2008 28 augustus 2008 bekendmaking halfjaarresultaten 2008 27 november 2008 kwartaalupdate Q3 2008 Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde groep actief in 4 kernsectoren : bagger-, milieu- en aannemingsdiensten (DEME, één van de grootste baggerbedrijven ter wereld - Algemene Aannemingen Van Laere, een toonaangevende aannemer in België), vastgoed en aanverwante diensten (Leasinvest Real Estate, een genoteerde vastgoedbevak met ongeveer ¤ 450 miljoen vastgoedactiva in portefeuille - Extensa, een belangrijke gronden- en vastgoedontwikkelaar met zwaartepunt in België, Luxemburg en Centraal-Europa), private banking (Bank Delen, één van de grootste onafhankelijke 'private banks' in België - Bank J.Van Breda & C°, niche-bank voor de ondernemer en de vrije beroepen in België), en private equity (Sofinim, één van de grootste risicokapitaalverschaffers in België, en GIB). De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische participaties met een belangrijk groeipotentieel. De marktkapitalisatie van AvH bedraagt ongeveer ¤ 2,2 miljard. Sinds 2 maart 2007, is AvH opgenomen in de referentieindex BEL20 van Euronext Brussel. Alle persberichten van AvH en haar belangrijkste groepsvennootschappen evenals de 'Investor Presentation' kunnen ook geraadpleegd worden op de AvH website : www.avh.be. Voor bijkomende informatie kunt u telefonisch terecht bij: Luc Bertrand CEO - Voorzitter van het Executief Comité tel: +32.3.231.87.70 e-mail : dirsec@avh.be Jan Suykens Lid van het Executief Comité tel: +32.3.897.92.36 e-mail : dirsec@avh.be