Aholds omzetbericht vierde kwartaal 2007

Amsterdam - Ahold heeft vandaag een geconsolideerde netto-omzet bekendgemaakt van ¤6,6 miljard over het vierde kwartaal, dat liep tot en met 30 december 2007. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2006 steeg de netto-omzet met 0,2% en met 6,5% bij constante valutakoersen. Voor het hele jaar bedroeg de geconsolideerde netto-omzet ¤28,2 miljard, een stijging van 1,2% ten opzichte van 2006. Bij constante wisselkoersen steeg de netto-omzet met 6,1%. In Europa waren de marktomstandigheden gunstig. In de Verenigde Staten hadden de turbulente economische ontwikkelingen geen substantieel effect op de lokale marktomstandigheden. De prijsinvesteringen in verband met de verdere implementatie van het Value Improvement Program, dat in september 2006 bij Stop & Shop en Giant-Landover van start ging, zullen de marges blijven beïnvloeden. Voor heel 2007 handhaaft Ahold de verwachting dat de operationele retailmarge aan de bovenkant van de prognose van 4,0% à 4,5% zal uitkomen. Omzetontwikkeling Stop & Shop / Giant-Landover Vierde kwartaal * De netto-omzet steeg met 2,0% tot $3,9 miljard. * De identieke omzet van Stop & Shop steeg met 2,7% (1,2% exclusief de netto-omzet uit benzineverkopen). De identieke omzet van Giant-Landover daalde met 0,5%, onder invloed van lagere verkopen uit de farmacie. * De vergelijkbare omzet van Stop & Shop steeg met 3,1% en die van Giant-Landover daalde met 0,3%. Hele jaar * De netto-omzet steeg met 1,5% tot $16,7 miljard. * De identieke omzet van Stop & Shop steeg met 1,3% (0,6% exclusief de netto-omzet uit benzineverkopen) en die van Giant-Landover daalde met 1,1%. * De vergelijkbare omzet van Stop & Shop steeg met 1,7% en die van Giant-Landover daalde met 0,9%. Giant-Carlisle Vierde kwartaal * De netto-omzet steeg met 8,6% tot $1 miljard, deels ten gevolge van de overname van de Clemens Markets-winkels in het vierde kwartaal van 2006. * De identieke omzet steeg met 4,8% (3,8% exclusief de netto-omzet uit benzineverkopen). * De vergelijkbare omzet steeg met 5,7%. Hele jaar * De netto-omzet steeg met 13,0% tot $4,3 miljard, deels ten gevolge van de overname van de Clemens Markets-winkels in het vierde kwartaal van 2006. * De identieke omzet steeg met 3,7% (3,2% exclusief de netto-omzet uit benzineverkopen). * De vergelijkbare omzet steeg met 5,1%. Albert Heijn Vierde kwartaal * De netto-omzet steeg met 12,9% tot ¤2 miljard, deels ten gevolge van de overname van de Konmar-winkels in het vierde kwartaal van 2006. * De netto-omzet van Albert Heijn supermarkten steeg met 12,6% tot ¤1,8 miljard. * De identieke omzet van Albert Heijn supermarkten steeg met 9,3%. Hele jaar * De netto-omzet steeg met 12,1% tot ¤8 miljard, deels ten gevolge van de overname van de Konmar-winkels in het vierde kwartaal van 2006. * De netto-omzet van Albert Heijn supermarkten steeg met 12,3% tot ¤7,3 miljard. * De identieke omzet van Albert Heijn supermarkten steeg met 7,9%. Albert / Hypernova (Tsjechië en Slowakije) Vierde kwartaal * De netto-omzet steeg met 16,7% tot ¤427 miljoen (10,8% bij constante valutakoersen). * De identieke omzet steeg met 10,1%. Hele jaar * De netto-omzet steeg met 12,5% tot ¤1,6 miljard (9,1% bij constante valutakoersen). * De identieke omzet steeg met 6,8%. Schuitema Vierde kwartaal * De netto-omzet steeg met 3,1% tot ¤773 miljoen. * De identieke omzet steeg met 2,0%. Hele jaar * De netto-omzet steeg met 2,4% tot ¤3,3 miljard. * De identieke omzet steeg met 1,3%. Niet-geconsolideerde joint venture - ICA Vierde kwartaal * De netto-omzet steeg met 22,1% tot ¤2,4 miljard, deels ten gevolge van de verwerving door ICA van alle aandelen in Rimi Baltic AB in december 2006 (21,9% bij constante valutakoersen). Hele jaar * De netto-omzet steeg met 22,2% tot ¤8,9 miljard, deels ten gevolge van de verwerving door ICA van alle aandelen in Rimi Baltic AB in december 2006 (22,0% tegen constante valutakoersen). Netto-omzet per segment Q4 Q4 2006 Mutatie 2007 2006 Mutatie (in miljoenen) 2007 in % in % Alle segmenten (in euro's) Stop & Shop / Giant-Landover 2.700 2.975 (9,2%) 12.192 13.089 (6,9%) Giant-Carlisle 712 737 (3,4%) 3.145 3.032 3,7% Retail Verenigde Staten 3.412 3.712 (8,1%) 15.337 16.121 (4,9%) Albert Heijn 2.001 1.773 12,9% 7.998 7.136 12,1% Albert / Hypernova 427 366 16,7% 1.558 1.385 12,5% Schuitema 773 750 3,1% 3.259 3.184 2,4% Retail Europa 3.201 2.889 10,8% 12.815 11.705 9,5% Ahold Groep 6.613 6.601 0,2% 28.152 27.826 1,2% Niet-geconsolideerde joint venture - ICA 2.385 1.953 22,1% 8.900 7.285 22,2% Gemiddelde wisselkoers Amerikaanse dollar (EUR per USD) 0,6894 0,7747 (11,0%) 0,7307 0,7964 (8,2%) Amerikaanse segmenten (in Amerikaanse dollars) Stop & Shop / Giant-Landover 3.917 3.840 2,0% 16.689 16.438 1,5% Giant-Carlisle 1.033 951 8,6% 4.307 3.812 13,0% Op 6 november 2006 maakte Ahold haar voornemen bekend U.S. Foodservice, haar retailactiviteiten in Slowakije en Polen, de resterende Tops-activiteiten in New York en Pennsylvania en haar aandeel in JMR te verkopen. Polen, Tops, U.S. Foodservice en JMR zijn aangemerkt als beëindigde bedrijfsactiviteiten. Op 2 en 3 juli 2007 rondde Ahold de verkoop af van respectievelijk haar retailactiviteiten in Polen en U.S. Foodservice. Op 21 november 2007 maakte Ahold het besluit bekend om haar retailactiviteiten in Slowakije voort te zetten. Op 3 december rondde Ahold de verkoop van Tops af. Ahold Media Relaties: 020 509 5291 Toelichting De netto-omzetcijfers in dit omzetbericht zijn voorlopig en niet door een externe accountant gecontroleerd. Definities * Identieke omzet: netto-omzet van exact dezelfde winkels in lokale valuta voor de vergelijkbare periode. * Vergelijkbare omzet: identieke omzet plus de netto-omzet van vervangende winkels in lokale valuta. * Constante valutakoersen: sluit het effect uit van het gebruik van verschillende wisselkoersen bij de omrekening van financiële informatie van bepaalde dochtermaatschappijen of joint ventures van Ahold in euro's. Om inzicht te krijgen in dit valutakoerseffect is, ter vergelijking, de financiële informatie over het voorgaande jaar of kwartaal aangepast door gebruik te maken van de gemiddelde wisselkoersen gedurende het lopende jaar of kwartaal. Alternatieve financiële prestatie-indicatoren Dit omzetbericht bevat de volgende alternatieve financiële prestatie-indicatoren: * Netto-omzet tegen constante valutakoersen. In bepaalde gevallen wordt de netto-omzet in constante wisselkoersen of in lokale valuta gepresenteerd. Het management van Ahold meent dat hiermee een beter inzicht wordt gegeven in de operationele prestaties van de buitenlandse dochtermaatschappijen of joint ventures van Ahold. * Identieke omzet exclusief de netto-omzet uit benzineverkopen. Omdat de benzineprijzen onderhevig waren aan grotere schommelingen dan de voedselprijzen is het management van Ahold van oordeel dat door de netto-omzet uit benzineverkopen buiten beschouwing te laten, een beter inzicht wordt gegeven in de invloed van de netto-omzet uit benzineverkopen op Aholds identieke omzet. Aholds financiële kalender * Ahold rapporteert op basis van 13 periodes van vier weken, met in 2007 de volgende kwartalen: Eerste kwartaal 1 januari tot en met 22 april 2007 Tweede kwartaal 23 april tot en met 15 juli 2007 Derde kwartaal 16 juli tot en met 7 oktober 2007 Vierde kwartaal 8 oktober tot en met 30 december 2007 Indien de Nederlandse versie van dit persbericht afwijkt van de Engelse versie, is de Engelse versie leidend. Waarschuwing Dit persbericht omvat toekomstgerichte uitspraken, die niet verwijzen naar historische feiten maar naar verwachtingen gebaseerd op de huidige gezichts- en uitgangspunten van het management en die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden waardoor daadwerkelijke resultaten, de uitvoering of gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillen van die tot uitdrukking gebracht in zulke uitspraken. Deze uitspraken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uitspraken over het verwachte effect van het Value Improvement Program op de marges bij Stop & Shop en Giant-Landover, de verwachte totale operationele retailmarge voor heel 2007 en het voornemen van Ahold om haar belang in JMR te verkopen. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren waardoor de werkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van de toekomstige resultaten welke tot uitdrukking zijn gebracht of worden geïmpliceerd in de toekomstgerichte uitspraken. Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die voor Ahold niet beheersbaar en ook niet nauwkeurig voorspelbaar zijn, zoals het effect van algemene economische of politieke omstandigheden, wisselkoers- en renteschommelingen, de toename van of veranderingen in concurrentie, Aholds mogelijkheden om haar plannen en strategieën succesvol te implementeren en af te ronden, tegenvallende of andere dan verwachte voordelen van en middelen uit Aholds plannen en strategieën, veranderingen in Aholds liquiditeitsbehoeften, maatregelen van concurrenten en derden, alsmede andere factoren zoals besproken in documenten welke in Aholds naam in openbare registers zijn neergelegd. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend geacht worden te zijn gedaan per de datum van dit persbericht. Koninklijke Ahold N.V. neemt, tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijk effectenrecht, geen verplichting op zich om enige verandering in een toekomstgerichte uitspraak te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de datum van dit persbericht. Open onderstaande link voor het volledige Omzetbericht Vierde Kwartaal 2007: