Heineken N.V. rapporteert sterke autonome nettowinstgroei van 23% over 2007

Amsterdam, 20 februari 2008 - Heineken N.V. heeft vandaag een autonome nettowinstgroei van 23% over 2007 bekendgemaakt. Dit resultaat is in lijn met de winstverwachting die Heineken in augustus 2007 heeft gepubliceerd. De nettowinst (beia) over 2007 bedroeg EUR 1.119 miljoen en de EBIT (beia) is autonoom met 20% tot EUR 1.846 miljoen gegroeid. Vrijwel alle regio's wisten opnieuw alle kerncijfers te verbeteren. Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van april 2008 zal Heineken voorstellen het dividend over 2007 met 17% te verhogen tot EUR 0,70 per aandeel (2006: EUR 0,60). Heineken verwacht over 2008 opnieuw een positieve autonome nettowinstgroei als gevolg van de verschuiving naar premium bier, de toenemende vraag van consumenten naar de merken van Heineken, hogere verkoopprijzen en de voortdurende aandacht voor kostenbeheersing. Kerncijfers[1] 2007 2006 Mutatie Autonome groei (miljoen (miljoen hl) hl) Groep biervolume 139,2 131,9 5,5% 4,7% Geconsolideerd biervolume 119,8 111,9 7,1% 6,5% (miljoen (miljoen EUR) EUR) Opbrengsten 12.564 11.829 6,2% 7,3% EBIT 1.528 1.832 -16,6% - EBIT (beia) 1.846 1.569 17,6% 20,0% Nettowinst 807 1.211 -33,4% - Nettowinst (beia) 1.119 930 20,4% 22,6% (EUR) (EUR) Verwaterde winst per aandeel 1,65 2,47 -33,4% Verwaterde winst per aandeel (beia) 2,28 1,90 20,4% * Autonome winstgroei op recordhoogte: De nettowinst (beia) steeg autonoom met 22,6%, met name door een autonome stijging van EBIT (beia) met 20%. De gerapporteerde nettowinst was 33% lager als gevolg van netto bijzondere lasten van EUR 301 miljoen, vergeleken met EUR 291 miljoen netto bijzondere baten in 2006. * Sterke opbrengsten en volumegroei: De opbrengsten stegen met 6,2%. De opbrengsten stegen autonoom met 7,3%, dankzij een sterke autonome volumegroei en een positieve prijs- en verkoopmix. Valutakoersschommelingen hadden een negatief effect op de opbrengsten. Het geconsolideerde biervolume groeide met 7,1% naar 119,8 miljoen hectoliter. Deze groei was voor 6,5% autonoom en voor 0,6% het gevolg van acquisities die voor het eerst geconsolideerd zijn. Het groep biervolume groeide met 5,5% naar 139,2 miljoen hectoliter. * Marktaandeel van het Heineken merk groeit: Het volume van het Heineken merk in het internationale premiumsegment steeg met 10% tot 24,7 miljoen hectoliter. Het marktaandeel van het merk in dit segment nam toe. In alle regio's was de volumegroei aanzienlijk. * Volume verkocht via innovatieve biersystemen gegroeid met 80%: Innovaties in tapbiersystemen droegen met meer dan 1,2 miljoen hectoliter bij aan de volumegroei van het Heineken merk en andere merken. Ook droeg dit volume bij aan een verbeterde verkoopmix. Wereldwijd zijn er meer dan 10 miljoen 5-liter fusten van Tapvat verkocht. * Kostenbesparingen met Fit2Fight gerealiseerd: De ratio van F2F vaste kosten is verder verbeterd van 33,1% in 2006 tot 30,7% in 2007. In 2007 heeft Heineken verdere bruto kostenbesparingen van EUR 191 miljoen behaald. Van de geplande totale besparingen over het driejarige programma is nu 68% gerealiseerd, en ligt daarmee voor op het schema. Verklaring van de CEO Jean-François van Boxmeer, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Heineken N.V. merkte op: "2007 was een uitstekend jaar. We hebben onze plannen sneller, doeltreffend en met meer focus op onze topprioriteiten uitgevoerd. Hierdoor is de autonome nettowinst met 23%, de omzet met meer dan 7%, de volumes met ruim 6% en het Heineken merk met 10% gegroeid. Bovendien hebben we zoals toegezegd, EUR 191 miljoen aan jaarlijkse bruto kostenbesparingen gerealiseerd. Dit is allemaal bereikt door een strakkere organisatie en een effectievere besluitvormingscultuur waarin verantwoordelijkheden scherper gedefinieerd zijn. Met de voorgenomen acquisitie van Scottish & Newcastle zullen we onze wereldwijde positie versterken, bouwen we onze leiderschapspositie in Europa verder uit en worden nieuwe posities verkregen voor verdere winstgroei. In 2008 richten we ons op het realiseren van de kansen die we voor onszelf gecreëerd hebben en op het wederom realiseren van positieve groei. Ik heb er alle vertrouwen in dat we, ondanks uitdagingen zoals stijgende inkoopprijzen van grondstoffen en verpakkingsmaterialen en onzekere economische vooruitzichten in enkele regio's, opnieuw sterk en concurrerend genoeg zullen zijn om positieve groei te realiseren." Winstverwachting voor 2008 Voor 2008 verwacht Heineken dat een verbeterde verkoopmix, hogere verkoopprijzen, hogere biervolumes en vaste kostenbesparingen opnieuw zullen leiden tot een positieve autonome nettowinstgroei. Het internationale premiumsegment zal wederom sneller groeien dan de totale biermarkt en het Heineken merk zal van deze trend profiteren. In het derde en laatste jaar van het F2F kostenbesparingsprogramma wordt naar verwachting circa EUR 150 miljoen aan bruto kostenbesparingen gerealiseerd, waarmee het begin 2006 aangekondigde programma volledig zal zijn uitgevoerd. Als gevolg van de wereldwijde prijsinflatie van grondstoffen en verpakkingsmaterialen, verwacht Heineken dat de inkoopprijzen voor haar grondstoffen en verpakkingsmaterialen met 15% zullen stijgen. Heineken verwacht de effecten van de gestegen inkoopkosten voor grondstoffen, verpakkingsmaterialen en energie in de meeste afzetmarkten volledig te kunnen doorberekenen. Gezien de onzekerheden rond wereldwijd stijgende consumentenprijzen als gevolg van de stijgende inkoopkosten en de onzekerheden rond de mogelijke effecten van afzwakking van de economie op de consumptieve uitgaven en de bierconsumptie, is het te vroeg om een betrouwbare volumeschatting voor 2008 te maken. Heineken verwacht dat de investeringen in grond, gebouwen en machines in 2008 zullen uitkomen op ongeveer EUR 1,2 miljard. Een deel van deze investering heeft betrekking op de capaciteitsuitbreiding en de bouw van nieuwe brouwerijen in Centraal en Oost Europa, Azië en Afrika. De investeringen zullen voornamelijk gefinancierd worden uit de kasstroom. De totale herstructureringskosten in het kader van het Fit2Fight kostenbesparingsprogramma zullen naar verwachting ongeveer EUR 225 miljoen bedragen, waarvan circa EUR 75 miljoen betrekking heeft op 2008. Als gevolg van kostenreductieprogramma's zal de autonome neerwaartse trend van het aantal medewerkers doorgaan. Indien het bod op Scottish & Newcastle met succes wordt afgerond, zullen de verkregen activa voor het eerst worden geconsolideerd vanaf de transactiedatum. Voorgenomen acquisitie van activa van Scottish & Newcastle plc Op 25 januari 2008 maakten Sunrise Acquisitions Limited (een nieuw opgerichte joint venture van Heineken N.V. en Carlsberg A/S) en Scottish & Newcastle plc (S&N) bekend dat er overeenstemming was bereikt over de voorwaarden voor een aanbevolen bod in contanten van 800 pence per aandeel S&N. Het is de bedoeling de acquisitie te effectueren middels een gerechtelijke goedkeuring voorzien van een 'scheme of arrangement'. Na de afronding van de acquisitie, die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2008 plaats zal vinden, zal de deelneming van S&N in Baltic Beverages Holding AB (BBH), alsmede de operaties van S&N in Frankrijk, Griekenland, China en Vietnam in handen komen van Carlsberg. Heineken zal de overige operaties verkrijgen, met name in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, Portugal, Finland, België, de Verenigde Staten en India. Voor Heineken is de voorgenomen acquisitie een belangrijke strategische stap, waarmee stevige fundamenten voor verdere groei worden gelegd. Verwacht wordt dat de acquisitie Heineken in Groot-Brittannië en andere landen toegang verschaft tot uitgebreide distributienetwerken en merken aan de portfolio toevoegt. Dit zal de groei van Heineken als premiummerk stimuleren. In West-Europa, waar Heineken elk jaar opnieuw de winstgevendheid heeft weten te verhogen, krijgt Heineken in meerdere stabiele en winstgevende markten leidende posities in handen: de nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk en de nummer 2 in Portugal, Ierland, Finland en België. Door de acquisitie wordt de merkenportfolio van Heineken bovendien verder verrijkt met aantrekkelijke merken waaronder Newcastle Brown Ale, Foster's, John Smith's Bitter en Strongbow cider. Voor Heineken bedraagt de waarde van het bod op de betrokken activa EUR 6,1 miljard. De acquisitie wordt volledig gefinancierd met leningen, die zijn gecommitteerd door de betrokken banken. Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 april 2008 zal de acquisitie ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders van respectievelijk Heineken N.V. en Heineken Holding N.V. De meerderheidsaandeelhouder van Heineken N.V. en Heineken Holding N.V. heeft onherroepelijke toezeggingen afgegeven om voor de transactie te stemmen. De transactie vereist tevens naast een gerechtelijke goedkeuring de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten en de aandeelhouders van S&N. Voorstel voor dividenduitkering De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2008 zal worden gevraagd goedkeuring te verlenen aan de uitkering van een verhoogd contantdividend van EUR 0,70 per aandeel van EUR 1,60 nominaal (2006: EUR 0,60). Dit komt neer op een dividenduitkering van 30,5% van de nettowinst, voor bijzondere posten en afschrijving van merken, hetgeen in lijn is met het dividendbeleid van Heineken. Aangezien op 20 september 2007 een interimdividend is uitgekeerd van EUR 0,24 per aandeel, bedraagt het slotdividend EUR 0,46 per aandeel, waarop 15% Nederlandse dividendbelasting wordt ingehouden. De aandelen Heineken worden op 21 april 2008 ex-dividend genoteerd. Persinformatie Véronique Schyns Telefoon: 020 5239 355 veronique.schyns@heineken.com Beleggers- en analisteninformatie Jan van de Merbel Telefoon: 020 5239 591 investors@heineken.com De persconferentie om 9:00 CET en de analystenpresentatie om 15:00 CET zijn vandaag live te volgen via www.heinekeninternational.com/webcast . De presentaties zijn na afloop via de website te downloaden. Noot voor de redactie: Heineken N.V. is de meest internationale brouwer ter wereld. Het Heineken merk is in bijna elk land ter wereld verkrijgbaar en de onderneming bezit meer dan 115 brouwerijen in meer dan 65 landen. Met een Groep biervolume van 139 miljoen hectoliters is Heineken qua volume de vierde brouwer op de wereldbiermarkt. Heineken streeft ernaar uitstekende en duurzame financiële resultaten te behalen. Hiertoe brengt zij een portfolio van sterke lokale en internationale merken op de markt, met nadruk op het Heineken merk. Daarnaast is het strategische beleid gericht op een zorgvuldig geselecteerde combinatie van leidende marktposities in het standaardsegment en in premium segmenten, alsmede op een voortdurende strikte kostenbeheersing. In 2007 bedroegen de opbrengsten EUR 12,6 miljard en de nettowinst (voor bijzondere posten en afschrijving merken) EUR 1,1 miljard. Bij Heineken werken 54.000 mensen. De aandelen van Heineken N.V. en Heineken Holding N.V. worden verhandeld op Euronext Amsterdam. De aandelenkoersen kunnen op Bloomberg opgevraagd worden onder de fondscodes HEIN NA en HEIO NA en op Reuters Equities 2000 Service onder HEIN.AS en HEHN.AS. Aanvullende informatie kan opgevraagd worden via de website van Heineken: http//www.heinekeninternational.com. -------------------------------------------------- Bezoek onze website voor de presentatie en live webcast van de persconferentie. http://www.heinekeninternational.com/press/webcast Om 11.00 uur worden foto's van de persconferentie ter download aangeboden op http://www.heinekeninternational.com/press/mediakit ------------------------------------------------- [1] Raadpleeg de woordenlijst aan het einde van het persbericht voor een toelichting op de gebruikte terminologie