Befimmo-aandelen toegelaten tot verhandeling op Euronext Paris

Befimmo, Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht die sinds 20 december 1995 op Euronext Brussels genoteerd staat, meldt dat zijn aandelen vanaf 23 september 2008 toegelaten worden voor verhandeling op Euronext Paris. Deze toelating gaat niet gepaard met uitgifte van nieuwe aandelen, noch met een aanbod van aandelen in Frankrijk of in enig ander land. De notering van het Befimmo-aandeel op Euronext Paris past in het kader van de strategie van geografische diversificatie van de vennootschap. Befimmo is van plan zich duurzaam te vestigen in Frankrijk om er te investeren in kwaliteitsvolle kantoorgebouwen. Deze notering zal de naambekendheid van Befimmo bij Franse beleggers bevorderen met het oog op verdere ontwikkeling van zijn Franse aandeelhouderschap. Befimmo zal hierdoor in Frankrijk het SIIC-statuut (société d'investissements immobiliers cotée) kunnen aanvragen. Befimmo beschikt over een maatschappelijk kapitaal van 186.919.000 euro, samengesteld uit 13.058.969 gewone aandelen, volledig vrijgemaakt en zonder aanduiding van nominale waarde. Er bestaat slechts één categorie van uitgegeven aandelen. De aan de aandelen gekoppelde rechten resulteren uit de statuten van Befimmo. Deze statuten werden op 10 september 2008 neergelegd ter griffie van de handelsrechtbank van Parijs. De aandelen van Befimmo zijn reeds toegelaten tot verhandeling op Euronext Brussels. Op Euronext Paris worden ze derhalve genoteerd onder dezelfde ISIN-code (BE0003678894). Hun Euronext Paris symbool is BEFPA. De beurskapitalisatie van Befimmo bedraagt nu ongeveer 1 miljard euro tegenover eigen boekhoudkundige middelen ten bedrage van 932 miljoen euro. CM-CIC Securities wordt belast met de financiële dienstverlening in Frankrijk. De beleggers kunnen meer informatie bekomen over de notering van het Befimmo-aandeel op Euronext Paris, over de vennootschap zelf en over de risicofactoren die met haar business verbonden zijn, door raadpleging van de Samenvatting, opgesteld conform artikel 212-5-8° van het algemene AMF-reglement (Autorité des marchés financiers) in het kader van de toelating van het aandeel tot de verhandeling op Euronext Paris. Deze Samenvatting kan worden geraadpleegd op de websites van Befimmo (www.befimmo.be) en van de AMF (www.amf-france.org). Voor het persbericht klik op onderstaande link: