Aedifica NV: Persbericht

Gelieve hierbij het jaarverslag 2007/2008 van de residentiële vastgoedbevak Aedifica te vinden.