DSM bevestigt Vision 2010 doelstellingen en geeft guidance update voor 2008

Koninklijke DSM N.V., de wereldwijde Life Sciences en Materials Sciences-onderneming, zal tijdens zijn jaarlijkse conferentie in Vaalsbroek op 25 en 26 september 2008 analisten en beleggers informeren over de laatste stand van zaken ten aanzien van de voortgang van de Vision 2010-strategie. Bovendien past DSM vandaag zijn EBIT-verwachting voor 2008 aan, van EUR 970 miljoen, met opwaartse potentie, naar EUR 1.025-1.075 miljoen, op basis van de blijvend sterke resultaten bij een aantal DSM-activiteiten, met name DSM Agro. "DSM blijft profiteren van gunstige marktomstandigheden, vooral bij Nutrition en kunstmeststoffen, en onze activiteiten op het gebied van Materials Sciences tonen voldoende veerkracht in de moeilijkere macro-economische omgeving, waarvoor uiteraard niemand volledig immuun is", verklaarde DSM-bestuursvoorzitter Feike Sijbesma. "Sinds de publicatie van onze resultaten over het tweede kwartaal van 2008 hebben deze trends zich doorgezet, en daardoor kunnen we onze verwachting voor het gehele jaar aanscherpen." "Onze beslissing om onze versnelde Vision 2010-strategie te focussen op Life Sciences en Materials Sciences is gebaseerd op mondiale trends van blijvende aard. Hierdoor hebben wij een uitstekende uitgangspositie om de financiële vruchten te plukken van de kansen in onze markten en om in de toekomst waarde te creëren voor al onze stakeholders", verklaarde Sijbesma. Update Vision 2010 De door DSM in september 2007 aangekondigde versnelling van het strategieprogramma Vision 2010 - Building on Strengths is gericht op snellere groei, hogere marges en een verbeterde kwaliteit van de winst uit de activiteitenportfolio. De strategie behelst een transformatie van DSM tot een Life Sciences en Materials Sciences-onderneming die zich kenmerkt door duurzame groei en verminderde gevoeligheid voor economische cycli. De meeste activiteiten die niet passen bij de versnelde verschuiving in de richting van Life Sciences en Materials Sciences zijn door DSM recentelijk ontvlochten van de rest van de organisatie. Er is een begin gemaakt met het desinvesteringsproces voor Agro en Melamine, Elastomers en Urea Licensing in de vorm van een gecontroleerde veiling, en de desinvesteringen zullen naar verwachting binnen het tijdpad van Vision 2010 worden afgerond, zoals gepland. DSM is vol vertrouwen dat de doelstellingen van Vision 2010 zullen worden gehaald. Bij Nutrition zijn de resultaten van de vitamine-activiteiten verbeterd dankzij een verhoogd kwaliteitsbewustzijn bij klanten, een veranderende dynamiek in China en een evenwichtige markt, die het gevolg is van sterke marktgroei in combinatie met verminderde of gelijkblijvende capaciteit. Deze veranderende dynamiek zal op middellange termijn naar verwachting grotendeels duurzaam blijken te zijn en heeft geleid tot een substantieel hogere winstgevendheid voor het cluster Nutrition. In de vier kwartalen tot en met het tweede kwartaal 2008 heeft het cluster Nutrition voldaan aan zijn EBITDA-margedoelstelling van tenminste 18%. Performance Materials blijft voldoende veerkracht tonen bij economische tegenwind, dankzij een uitgekiende markt- en innovatiestrategie. Polymer Intermediates blijft profiteren van een duurzaam gezond evenwicht tussen vraag en aanbod - een belangrijke voorwaarde voor de winstgevendheid van deze activiteit. Eerder deze maand verhoogde DSM met succes de uitgegeven 4,00% obligatielening van EUR 300 miljoen (vervaljaar 2015) met EUR 200 miljoen. DSM heeft nog altijd een Single A rating bij de kredietwaardigheidsbeoordelaars. Investeringsprogramma DSM Dyneema Eerder dit jaar werden plannen aangekondigd voor het omvangrijkste investeringsprogramma ooit voor DSM Dyneema, naar verwachting tegen de USD 450 miljoen in de komende 2-3 jaar, ter uitbreiding van de productiecapaciteit voor de sterkste vezel ter wereld. In Fase 1 van dit programma is groen licht gegeven voor projecten voor de bouw van extra capaciteit voor UD (UniDirectional) materiaal en vezelmateriaal, en is begonnen met de bouw van de respectieve productielijnen op de DSM-locatie in Greenville (North Carolina, Verenigde Staten), die begin 2009 resp. 2010 gereed zullen komen. Daarnaast is geïnvesteerd in procesverbeteringen in de bestaande fabrieken, die al tot zichtbare resultaten hebben geleid. Met deze twee initiatieven zal DSM de productiecapaciteit voor vezels aanzienlijk uitbreiden, terwijl de capaciteit voor UD-materiaal in 2009 effectief zal zijn verdubbeld. Naast het investeringsprogramma van USD 450 miljoen is tevens besloten om op de locatie Greenville de eerste productielijn speciaal voor Dyneema Purity® vezels te bouwen. Dyneema Purity® wordt onder meer toegepast in zeer sterk medisch hechtdraad. De veelzijdige eigenschappen van Dyneema Purity® maken het materiaal geschikt voor de ontwikkeling van verschillende andere medische hulpmiddelen. De productielijn zal medio 2010 in bedrijf komen. Trading Update en Verwachting De marktomstandigheden voor Nutrition blijven gunstig, zoals verwacht, en Performance Materials en Polymer Intermediates blijven voldoende veerkracht tonen in het verslechterende economische klimaat. Bij enkele andere DSM-activiteiten, met name DSM Agro, zijn de businessomstandigheden gunstiger dan verwacht. Daarom stelt DSM (op basis van de huidige informatie en behoudens onvoorziene omstandigheden) zijn verwachting ten aanzien van het bedrijfsresultaat uit doorlopende activiteiten (vóór bijzondere posten) voor 2008 bij naar EUR 1.025-1.075 miljoen. Webcast De jaarlijkse conferentie voor financieel analisten kan worden gevolgd via een audio webcast. De link is te vinden in het Investors-gedeelte van DSM's corporate website. DSM - de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming DSM creëert innovatieve producten en diensten op het gebied van Life Sciences en Materials Sciences die bijdragen aan de kwaliteit van het leven. DSM's producten en diensten worden wereldwijd gebruikt in een breed scala van eindmarkten en toepassingen die het leven gezonder, duurzamer en aangenamer maken. Voorbeelden van eindmarkten zijn voedings- en gezondheidsproducten voor mens en dier, producten voor persoonlijke verzorging, geneesmiddelen, auto's, coatings en verf, elektrotechnische en elektronica-producten, producten voor persoonlijke bescherming en producten voor de bouw. DSM heeft een jaaromzet van bijna EUR 8,8 miljard en biedt werk aan zo'n 23.000 mensen wereldwijd. Het hoofdkantoor van DSM is gevestigd in Nederland en de onderneming heeft vestigingen op vijf continenten. DSM is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is te vinden op: www.dsm.com Voor meer informatie: DSM, Corporate Communications DSM, Investor Relations Herman Betten Hans Vossen tel. +31 (0) 45 tel. +31 (0) 45 5782864 5782017 fax +31 (0) 45 5782595 fax +31 (0) 45 e-mail 5740680 investor.relations@dsm.com e-mail media.relations@dsm.com