Corio en White Estate Investments ronden de verkoop van de Nederlandse kantoren- en bedrijfsruimteportefeuille af

Corio en het consortium onder leiding van White Estate Investments (WEI) hebben de transactie met betrekking tot de Nederlandse kantoren- en bedrijfsruimteportefeuille van Corio succesvol afgerond. Corio heeft op 30 september 2008 ¤ 622 m ontvangen. De opbrengst van de verkoop wordt aangewend voor het terugbetalen van kortetermijnschulden en het financieren van de pijplijn van Corio. De activa zijn eveneens op 30 september 2008 aan WEI overgedragen. Na deze transactie bestaat ruim 92% van de vastgoedportefeuille van Corio uit retail. De overdracht en betaling van vier objecten zijn uitgesteld tot vaste latere data in 2008.