OctoPlus kondigt data aan voor AvA en voor publicatie Jaarverslag 2007 en halfjaarcijfers 2008

Het Nederlandse biofarmaceutische bedrijf OctoPlus N.V. ("OctoPlus" of de "Onderneming") (Euronext: OCTO) kondigt vandaag de data aan voor de publicatie van het Jaarverslag 2007 en de halfjaarcijfers over de periode eindigend op 30 juni 2008, en de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). - Donderdag 16 oktober: publicatie van het Jaarverslag 2007 en de resultaten over het eerste halfjaar van 2008 - Donderdag 6 november: Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Leiden. Een Agenda voor de AVA en de details van de lokatie zullen binnenkort bekend worden gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Rianne Roukema, Corporate Communications: telefoonnummer 071 524 1071, e-mail IR@octoplus.nl. Over OctoPlus OctoPlus N.V. is een productgeoriënteerd biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van verbeterde farmaceutische producten, gebaseerd op zijn gepatenteerde technologieën voor medicijnafgifte die minder bijwerkingen veroorzaken, meer gemak voor de patiënt opleveren en een verbeterde balans tussen effectiviteit en veiligheid bieden in vergelijking met bestaande producten. In plaats van vroege-fase-onderzoek uit te voeren om nieuwe geneesmiddelen te ontdekken, richt OctoPlus zich op de ontwikkeling van langer werkende, gecontroleerd afgegeven versies van bekende eiwittherapeutica, andere geneesmiddelen en vaccins. Vijf producten zijn in het stadium van preklinische of klinische ontwikkeling. Het belangrijkste product is Locteron, een formulering van interferon alfa met geleidelijke afgifte, voor de behandeling van chronische hepatitis C. Het product is uitgelicentieerd aan Biolex Therapeutics en wordt geproduceerd door OctoPlus. Locteron wordt momenteel onderzocht in Fase II studies. Verder zijn er een productkandidaat voor de behandeling van chronische middenoorontsteking (Fase II klinisch bewijs van werkzaamheid verkregen), een preklinische GLP-1-analoog-productkandidaat voor de behandeling van diabetes type 2, en twee 'single-shot' vaccins (enkelvoudige injecties) in de preklinische fase. Daarnaast is OctoPlus een vooraanstaand Europees leverancier van specialistische farmaceutische formulerings- en productiediensten aan de farmaceutische en biotechnologische industrie, met de nadruk op moeilijk te formuleren actieve farmaceutische ingrediënten in injecteerbare formuleringen. OctoPlus is genoteerd aan Euronext Amsterdam van NYSE Euronext onder het symbool OCTO. Meer informatie over OctoPlus vindt u op de website www.octoplus.nl. Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten die verband houden met de onderneming, de financiële prestaties en resultaten van OctoPlus N.V. alsmede de bedrijfstak waarin het bedrijf opereert. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, inschattingen en voorspellingen van OctoPlus N.V., evenals zijn verwachtingen met betrekking tot externe omstandigheden en gebeurtenissen. Met de woorden "verwachten", "voorzien", "voorspellen", "schatten", "van plan zijn", "kunnen zijn", "had kunnen zijn", "behoren", "zullen", "voornemens zijn", "geloven" en soortgelijke uitdrukkingen worden toekomstgerichte verklaringen bedoeld. Wij waarschuwen investeerders dat bepaalde belangrijke factoren, en de risico's en onzekerheden die inherent zijn aan dergelijke verklaringen, ervoor kunnen zorgen dat feitelijke resultaten of uitkomsten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten of uitkomsten die in toekomstgerichte verklaringen zijn vervat. In het geval van enige tegenspraak tussen een Engelstalige en een Nederlandstalige versie van dit document, gaat de Engelstalige versie voor boven de Nederlandstalige versie.