Umicore vraagt instemming van haar aandeelhouders om 5 miljoen aandelen te schrappen en behoudt winstverwachtingen voor het jaar

Umicore heeft een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen met als belangrijkste agendapunt het verkrijgen van de instemming van de aandeelhouders voor het schrappen van vijf miljoen aandelen. Het totale aantal uitstaande aandelen zou daardoor worden verminderd van 125.000.000 tot 120.000.000. De schrapping van deze aandelen zal Umicore in staat stellen haar aandeleninkoopprogramma ter waarde van ¤ 400 miljoen te voltooien, waarvan nog ¤ 70 miljoen dient gerealiseerd worden. Umicore bezit momenteel 9,6% van haar aandelen en nadert daarmee het wettelijke plafond van 10%. Umicore zal tijdens deze vergadering ook vragen haar mandaat om eigen aandelen in te kopen te verlengen tot de Gewone Algemene Vergadering van 2010. De aandeelhouders worden ook gevraagd in te stemmen met een verhoging van het toegestane plafond voor de inkoop van eigen aandelen, namelijk van 10% naar 15% van de uitstaande aandelen, en dit om te anticiperen op de mogelijke wijziging van de Belgische wetgeving in die zin. Deze aanpassing zou het bedrijf een groter bereik en meer flexibiliteit geven bij elke aandeleninkoopoperatie in de toekomst. Er zal ook goedkeuring gevraagd worden voor een wijziging van de statuten om zich te schikken naar de recentste richtlijnen aangaande transparantieverklaringen. Het stemquorum zal tijdens de vergadering van donderdag 13 november 2008 vermoedelijk niet bereikt worden. Daarom zal normaal gezien een tweede vergadering vereist zijn. Deze wordt verwacht plaats te vinden op dinsdag 9 december. De uitnodiging en de volledige agenda van de vergadering zijn te vinden op de website van Umicore : http://www.investorrelations.umicore.com/nl/shareInformationN/shareholderMeetingsN/ --- Umicore publiceert haar update voor het derde kwartaal op 23 oktober. In aanloop naar deze mededeling bevestigt gedelegeerd bestuurder Thomas Leysen de winstverwachtingen van het bedrijf voor 2008: "De automobielmarkt kent een merkbare vertraging maar deze eventualiteit werd grotendeels geanticipeerd en er is daarom geen enkele reden om de winstverwachtingsvork die we in augustus hebben gepubliceerd aan te passen. Ondanks de economische turbulentie van de afgelopen maanden, zal 2008 een recordjaar zijn voor Umicore." Voor meer informatie Investor Relations: Dhr. Tim WEEKES - +32 2 227 73 98 - tim.weekes@umicore.com Dhr. Geoffroy RASKIN - +32 2 227 71 47 - geoffroy.raskin@umicore.com Pers: Dhr. Bart CROLS - +32 2 227 71 29 - +32 476 98 01 21 - bart.crols@umicore.com Umicore profiel Umicore is een materiaaltechnologiegroep. Zijn activiteiten zijn voornamelijk geconcentreerd rond vier bedrijfssectoren: Advanced Materials, Precious Metals Products & Catalysts, Precious Metals Services en Zinc Specialties. Elke bedrijfssector is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, of dat nu is voor producten voor alledaags gebruik of voor toepassingen die aan de spits staan van nieuwe, technologische ontwikkelingen. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waarvan het bedrijf weet dat zijn knowhow inzake materiaalkennis, scheikunde en metallurgie een verschil kan maken. Ongeveer 50% van haar inkomsten zijn afkomstig uit, en ongeveer 80% van haar O&O budget wordt uitgegeven aan, projecten op het vlak van 'schone' technologieën, zoals uitstootkatalysatoren, materialen voor herlaadbare batterijen en fotovoltaïek, brandstofcellen en recyclage. De Umicore Groep beschikt over industriële installaties op alle continenten en verleent diensten aan een wereldwijd klantenbestand. De Groep boekte in 2007 een omzet van ¤ 8,3 miljard (inkomsten van ¤ 1,9 miljard, metaal niet inbegrepen) en heeft op dit ogenblik ongeveer 15.800 mensen in dienst.