Delhaize Groep kondigt resultaten overnamebod voor aandelen van Alfa-Beta Vassilopoulos aan

BRUSSEL, België - 13 juli 2009 - Delhaize Groep (Euronext Brussel: DELB - NYSE: DEG), de Belgische internationale voedingsdistributeur, maakte vandaag bekend dat zij via haar volle dochteronderneming Delhaize "The Lion" Nederland B.V. ("Delned") een participatie van 89,56% heeft in haar Griekse dochteronderneming Alfa-Beta Vassilopoulos ("Alfa-Beta") na afloop van het overnamebod voor de aandelen van Alfa-Beta dat op 18 mei 2009 werd gelanceerd. Voor de lancering van het overnamebod, bezat Delhaize groep 8 310 614 aandelen of 65,27% van de stemrechten van Alfa-Beta. Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep, verklaarde: "Wij zijn uitermate tevreden met het succes van het overnamebod dat ons toeliet om onze participatie te verhogen met bijna 25%. Deze resultaten geven Delhaize Groep de nodige flexibiliteit in haar toekomstplannen voor Alfa-Beta." Op 18 mei 2009 maakte Delhaize Groep bekend dat Delned aan de Hellenic Capital Market Commission ("CMC") een vrijwillig overnamebod had voorgelegd voor alle resterende aandelen van Alfa-Beta die nog niet door Delned werden aangehouden, dit aan een prijs van EUR 30,50 per Alfa-Beta aandeel. Op 29 juni 2009 werd de overnameprijs verhoogd tot EUR 34,00 per aandeel. Tijdens de aanvaardingsperiode die liep van 12 juni tot 9 juli 2009, hebben de aandeelhouders van Alfa-Beta in totaal 2 680 324 aandelen verkocht, hetzij ongeveer 21,05% van de stemrechten van Alfa-Beta. Daarnaast heeft Delned, tussen de datum van het overnamebod en het einde van de acceptatieperiode, via de Athens Exchange 406 519 aandelen gekocht, hetzij ongeveer 3,19% van de stemrechten van Alfa-Beta. Sedert het einde van de aanvaardingsperiode heeft Delned bijkomend 5 981 aandelen verworven. Als gevolg van deze aankopen, bezit Delhaize Groep, via haar volle dochteronderneming Delned, voortaan 11 403 438 aandelen, hetzij 89.56% van de stemrechten van Alfa-Beta. Alle aandelen waarop vóór het einde van de aanvaardingsperiode een geldig overnamebod werd gedaan, zullen recht geven op de verhoogde overnameprijs van EUR 34,00 per aandeel (na aftrek van de toepasselijke belastingen). De uitbetaling van de overnameprijs aan de aandeelhouders die hun aandelen op een geldige manier verkocht hebben, zal op 17 juli 2009 starten. Gelieve de website van de Athens Exchange (www.athex.gr) te raadplegen voor de officiële mededeling betreffende dit verhoogde overnamebod. Alfa-Beta is een Griekse voedingsdistributeur opgericht in 1969. Op het einde van het eerste kwartaal van 2009 bestond het verkoopnetwerk van Alfa-Beta uit 199 winkels (waarvan 151 zelfuitgebate, 38 geaffilieerde en 10 Cash-and-Carry winkels). In 2008 bedroegen de geconsolideerde opbrengsten van Alfa-Beta ongeveer EUR 1 337 miljoen en de netto geconsolideerde winst ongeveer EUR 32,7 miljoen. Eind 2008 stelde Alfa-Beta 7 612 mensen tewerk. Alfa-Beta is genoteerd op de beurs van Athene (BASIK) sinds 1990. Delhaize Groep is een Belgische voedingsdistributeur met activiteiten in zes landen op drie continenten. Op het einde van het eerste kwartaal van 2009 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 2 670 winkels. In 2008 boekte Delhaize Groep EUR 19 miljard aan opbrengsten en EUR 467 miljoen aan nettowinst (deel van de Groep). Eind 2008 stelde Delhaize Groep ongeveer 141 000 mensen tewerk. Delhaize Groep is genoteerd op Euronext Brussel (DELB) en de New York Stock Exchange (DEG). Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U vindt het ook op de website http://www.delhaizegroep.com. Vragen kunnen verzonden worden naar investor@delhaizegroup.com. » Waarschuwingen Deze persmededeling is geen aanbod tot aankoop van gewone geregistreerde aandelen van Alfa-Beta. Het overnamebod waarnaar hierboven verwezen wordt, werd uitgebracht in overeenstemming met een prospectus dat herzien werd naar aanleiding van het verbeterde bod van Delned. » Contacten Guy Elewaut: + 32 2 412 29 48 Aurélie Bultynck: + 32 2 412 83 61 Geert Verellen: + 32 2 412 83 62 Barbera Hoppenbrouwers (media): + 32 2 412 86 69 VOORZICHTIGHEID OMTRENT VOORSPELLINGEN De verklaringen, andere dan over feiten uit het verleden, die in deze persmededeling zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, evenals andere schriftelijke en mondelinge verklaringen die van tijd tot tijd door Delhaize Groep of haar vertegenwoordigers worden gedaan en die gaan over activiteiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen waarvan Delhaize Groep verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, zijn voorspellingen in de betekenis van de Amerikaanse federale financiële wetgeving en houden een aantal risico's en onzekerheden in. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verklaringen omtrent strategische overnames, toekomstige strategieën en de verwachte voordelen van deze strategieën. Deze voorspellingen kunnen algemeen herkend worden aan uitdrukkingen zoals "vooruitzichten", "verwachtingen", "geloven", "schatten", "beogen", "voorspellen", "begroten", "voorzien", "strategie", "zou kunnen", "doelstelling", "anticiperen", "nastreven", "plannen", "verwachten", "vermoedelijk", "zullen", "zouden" of andere gelijkaardige woorden of uitdrukkingen. Hoewel zulke verklaringen gebaseerd zijn op de op dit ogenblik beschikbare informatie, kunnen de eigenlijke resultaten aanzienlijk verschillen van de verwachtingen, afhankelijk van diverse factoren. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wijzigingen in de algemene economische context of in de markten van Delhaize Groep, in het consumentengedrag, in inflatie of wisselkoersen of in wetgeving of regelgeving; concurrentie; ongunstige uitspraken in claims, de onmogelijkheid om tijdig de bouw, renovatie, integratie of conversie van winkels af te ronden en bevoorradings- of kwaliteitsproblemen bij leveranciers. Bijkomende risico's en onzekerheden, waardoor de uiteindelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten die door deze verklaringen werden voorspeld, worden beschreven in het meest recente jaarverslag van Delhaize Groep in het document 20-F en andere neerleggingen door Delhaize Groep bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Deze risicofactoren zijn in dit document bij referentie opgenomen. Delhaize Groep neemt geen enkele verbintenis op zich om ontwikkelingen in deze risicofactoren te actualiseren of om publiek welke herziening ook van de voorspellingen vervat in dit persbericht aan te kondigen, of om correcties aan te brengen om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen weer te geven. Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.