Van der Moolen doet mededeling inzake directie

Van der Moolen Holding N.V. maakt bekend dat de heer Hans Kroon heeft besloten geen lid te worden van de statutaire directie. De heer Kroon heeft de beslissing genomen vanwege persoonlijke redenen. De Directie en de Raad van Commissarissen respecteren dit besluit. Voor nadere informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Investor Relations/Corporate Communications, telefoonnummer +31 (0)20 535 6789. www.vandermoolen.com Disclaimer: Dit persbericht bevat toekomstige gerichte uitspraken. Alle uitspraken omtrent onze toekomstige financiële stand van zaken, resultaten van operaties en business strategie, plannen en doelstelling zijn toekomstgericht. Uitspraken, waarin de woorden "voorzien", "geloven", "van plan zijn", "schatten", "verwachten", "hopen" en soortgelijke woorden zijn toekomstgericht. Specifiek zijn de volgende zaken van nature toekomstgericht: uitspraken omtrent strategie en management doelstellingen; lopende of potentiële acquisities; lopende of potentiële rechtszaken en onderzoeken van rechtswege, inclusief rechtzaken en onderzoeken met betrekking tot specialist trading in de US; toekomstige opbrengstenbronnen, the effecten van veranderende of prospectieve veranderingen in de regelgeving of structuur van aandelenbeurzen waarop onze deelnemingen opereren; en trends in resultaten, performance, prestaties of omstandigheden in de markten waarin wij opereren. Deze toekomst gerichte uitspraken brengen risico's, onzekerheden en andere factoren met zich mee, die ten dele niet door ons beheerst kunnen worden, en die mogelijk de oorzaak zijn dat onze resultaten, performance, prestaties en omstandigheden in de markten waarom wij opereren afwijken, zelfs materieel, van de door ons geuite of impliciete toekomstgerichte uitspraken. Wij waarschuwen u om niet onvoorwaardelijk te steunen op deze toekomstgerichte uitspraken, die slechts de mening van het management op de datum van dit persbericht weergeeft. Wij hebben geen verplichting om deze toekomstgerichte uitspraken te herzien. Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.