DSM gaat DSM Energy verkopen aan TAQA

Koninklijke DSM N.V. maakt vandaag bekend dat overeenstemming is bereikt met TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC over de verkoop van DSM Energie Holding B.V. (DSM Energy) voor een enterprise value van EUR 285 miljoen. De voorgenomen verkoop is onderhevig aan de gebruikelijke goedkeurings- en meldingsprocedures bij toezichthoudende instanties en zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2009 worden afgerond. De verkoop omvat de belangen van DSM in de opsporing van olie en gas en in olie- en gaspijpleidingen, inclusief het belang van 40% in Noordgastransport. DSM verwacht op de verkoop een boekwinst van circa EUR 275 miljoen na belastingen te realiseren. Deze winst zal als bijzondere post worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening op het moment van de afronding van de transactie. DSM Energy behaalde in 2008 een netto-omzet van EUR 161 miljoen. Rolf-Dieter Schwalb, Chief Financial Officer van Koninklijke DSM, gaf als toelichting: "De voorgenomen verkoop van de energie-activiteiten is een belangrijke nieuwe stap in DSM's versnelde transformatie tot een Life Sciences en Materials Sciences onderneming. Zoals eerder aangegeven, is er in een dergelijke onderneming geen plaats voor deelnemingen in olie- en gasopsporingsactiviteiten en pijpleidingen. Deze deelnemingen passen strategisch gezien veel beter bij TAQA. Ik wil alle medewerkers van DSM Energy bedanken voor hun niet aflatende inzet en de belangrijke bijdrage die zij hebben geleverd." In september 2007 kondigde DSM aan dat in verband met de versnelde strategische verschuiving naar Life Sciences en Materials Sciences een aantal activiteiten die niet passen bij de strategie zouden worden ontvlochten uit de organisatie en vervolgens verkocht. DSM's deelnemingen in olie- en gasopsporing en pijpleidingen behoren tot deze activiteiten. DSM Energy neemt deel aan de opsporing en winning van aardolie en aardgas op het Nederlandse deel van het Continentale Plat. DSM heeft een belang tot 25% in olie en gas joint ventures in de vorm van een niet-operationele deelneming en bezit belangen in pijpleidingen, waaronder een belang van 40% in Noordgastransport. DSM Energy heeft een belang in twintig producerende olie- en gasvelden en neemt deel aan de ontwikkeling van een aantal gasvelden. Al deze velden maken deel uit van 25 winningsvergunningen. DSM had om strategische redenen besloten geen verdere investeringen te maken en de olie- en gasactiviteiten te verkopen. De totale productie in 2008 bedroeg het equivalent van 1,8 miljoen vaten olie. De voorgenomen verkoop omvat tevens de overdracht van alle verplichtingen die te maken hebben met de buitengebruikstelling van productieplatforms. Noordgastransport transporteert gas dat offshore wordt geproduceerd door een pijpleidingsysteem van gasvelden in de Noordzee naar Uithuizen. Het gas wordt hier behandeld, op specificatie van afnemers gebracht en afgeleverd. TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC is een wereldwijd opererend energiebedrijf dat in 2008 een omzet behaalde van ruim AED 16 miljard (USD 4,4 miljard). TAQA is het corporate vlaggenschip van de regering van Abu Dhabi. In Nederland nam TAQA in 2007 de installaties voor gasexploratie en -productie van BP Nederland over, inclusief de in het Nederlandse deel van het Continentale Plat en in het gebied rond Alkmaar gelegen onshore en offshore installaties en opslagfaciliteiten. De voorgenomen verkoop is onderhevig aan de gebruikelijke goedkeurings- en meldingsprocedures bij toezichthoudende instanties en zal volgens de gebruikelijke procedures worden voorgelegd aan de ondernemingsraden. DSM Energy heeft zes werknemers in dienst. Al deze medewerkers zullen overgaan naar de nieuwe eigenaar. Teleconferentie voor beleggers en analisten Van 10.15 tot 10.45 CET zal een teleconferentie worden gehouden waaraan beleggers en analisten kunnen deelnemen. De inbelnummers zijn +31 70 304 33 71 (Europees Continent) en +44 207 216 0106 (Verenigd Koninkrijk) voor analisten en beleggers en +31 70 304 33 15 voor journalisten. Voor geïnteresseerden zal achteraf een herhaling te beluisteren zijn. DSM - de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming Koninklijke DSM N.V. creëert innovatieve producten en diensten op het gebied van Life Sciences en Materials Sciences die bijdragen aan de kwaliteit van het leven. DSM's producten en diensten worden wereldwijd gebruikt in een breed scala van eindmarkten en toepassingen die het leven gezonder, duurzamer en aangenamer maken. Voorbeelden van eindmarkten zijn voedings- en gezondheidsproducten voor mens en dier, producten voor persoonlijke verzorging, geneesmiddelen, auto's, coatings en verf, elektrotechnische en elektronica-producten, producten voor persoonlijke bescherming en producten voor de bouw. DSM heeft een netto-jaaromzet van EUR 9,3 miljard en biedt werk aan zo'n 23.500 mensen wereldwijd. Het hoofdkantoor van DSM is gevestigd in Nederland en de onderneming heeft vestigingen op vijf continenten. DSM is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is te vinden op: www.dsm.com Voor meer informatie: DSM Corporate Communications DSM Investor Relations Herman Betten Hans Vossen tel. +31 (0) 45 tel. +31 (0) 45 5782864 5782017 fax +31 (0) 45 5782595 fax +31 (0) 45 e-mail 5740680 investor.relations@dsm.com e-mail media.relations@dsm.com Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.