Halfjaarbericht Gamma Holding

* Omzet: EUR 326 miljoen (halfjaar 2008: EUR 375 miljoen); * EBITDA1 exclusief herstructureringskosten: EUR 22,2 miljoen (halfjaar 2008: EUR 43,8 miljoen); * Netto groepsresultaat exclusief herstructureringskosten en bijzondere waardevermindering (impairment): EUR -11,8 miljoen (halfjaar 2008: EUR 15,9 miljoen); * Herstructureringskosten: EUR 9,8 miljoen (halfjaar 2008: EUR 0,4 miljoen); * Bijzondere waardevermindering van EUR 32,9 miljoen (halfjaar 2008: nihil); * Netto groepsresultaat: EUR -53,3 miljoen (halfjaar 2008: EUR 15,6 miljoen); * Operationele personeels- en overige bedrijfskosten EUR 13,2 miljoen lager; * Verbeterde financieringsovereenkomst. Halfjaarverslag van de Raad van Bestuur In de eerste zes maanden van 2009 bleven de marktomstandigheden voor Gamma Holding uitzonderlijk moeilijk. In dat verband wordt het programma van kostenbesparingen en herstructureringen versneld doorgevoerd. Vergeleken met het eerste halfjaar van 2008 kwamen, ondanks groei van de uitgaven bij Exotic Fabrics, de operationele personeels- en overige bedrijfskosten EUR 13,2 miljoen lager uit. In het eerste halfjaar van 2009 kwam de omzet van de groep uit op EUR 326 miljoen (halfjaar 2008: EUR 375 miljoen). Daarin is een positief effect van EUR 2,5 miljoen begrepen door valutaontwikkelingen. EBITDA(1) van de groep exclusief herstructureringskosten bedroeg EUR 22,2 miljoen (halfjaar 2008: EUR 43,8 miljoen). Valutaontwikkelingen hadden een positief effect van EUR 2,4 miljoen. De daling van de EBITDA werd veroorzaakt door de lagere omzet en daardoor onderbezetting van de fabrieken. Daarnaast nam de toegevoegde waarde af als gevolg van prijsdruk en voorraadafbouw. Het netto groepsresultaat exclusief herstructureringskosten en bijzondere waardevermindering kwam uit op EUR -11,8 miljoen (halfjaar 2008: EUR 15,9 miljoen). De herstructureringskosten bedroegen in de eerste zes maanden EUR 9,8 miljoen (halfjaar 2008: EUR 0,4 miljoen). Als gevolg van verslechterde marktomstandigheden heeft de toetsing van bedrijfswaardeberekeningen geleid tot een bijzondere waardevermindering van immateriële en materiële vaste activa van EUR 32,9 miljoen bij Filtration en Coating & Composites (halfjaar 2008: nihil). Het netto groepsresultaat kwam uit op EUR -53,3 miljoen (halfjaar 2008: EUR 15,6 miljoen), met name als gevolg van de gedaalde EBITDA(1) en bijzondere waardevermindering van immateriële en materiële vaste activa. Industrial Solutions De omzet van Industrial Solutions kwam in het eerste halfjaar van 2009 uit op EUR 185 miljoen (halfjaar 2008: EUR 231 miljoen). Valutaontwikkelingen hadden een positief effect van EUR 4,6 miljoen. EBITDA(1) exclusief herstructureringskosten van de sector bedroeg EUR 4,1 miljoen (halfjaar 2008: EUR 24,3 miljoen). Valutaontwikkelingen hadden een effect van positief EUR 2,4 miljoen. De omzet van Belting kwam uit op EUR 112 miljoen (halfjaar 2008: EUR 135 miljoen). Wereldwijd stelden klanten hun orders uit en liepen grotere projecten bij Original Equipment Manufacturers (OEM's) vertraging op. Dat gold voor alle typen banden, vooral in de bouw- en textielsector en in de chemische, metaal-, hout- en automobielindustrie. Ook de vervangingsmarkt ondervond hinder van de recessie, met name doordat klanten op onderhoudskosten gingen besparen. De voedingsindustrie bleek daarentegen minder recessiegevoelig. De business unit ontwikkelde voor deze industrietak een nieuwe generatie modulaire radiusbanden voor het laten rijzen, koelen en bevriezen van voedsel. Bovendien werd een flexibele persband op de markt gebracht die speciaal geschikt is voor scheidingsmachines op het gebied van vlees en gevogelte. De omzet van Filtration bedroeg EUR 46 miljoen (halfjaar 2008: EUR 58 miljoen). De teruglopende vraag naar filterproducten deed zich wereldwijd voor, met name in de mijnbouw, de chemische en de automobielindustrie. OEM's, werkend voor uiteenlopende industrietakken, stelden hun bestedingen uit. De afzet in de voedingsindustrie bleef echter stabiel. Filtration lanceerde enkele nieuwe en verbeterde producten, waaronder thermoplastisch gelaste, naadloze en daardoor niet-lekkende filterzakken, metalen geribbelde banden voor de productie van golfkarton en speciaal genaaide filterbanden voor horizontale en roterende vacuümfilters. De omzet van Coating & Composites kwam uit op EUR 27 miljoen (halfjaar 2008: EUR 38 miljoen). Door bezuinigingen op advertentiebudgetten nam vooral bij seemee® (doek voor mediatechniek) de vraag sterk af. Ook de omzet van duraskin® (tent- en overkappingdoek) bleef achter, maar kon deels worden gecompenseerd door het leveren van gecoat doek voor het wereldkampioenschap voetbal 2010 in Zuid-Afrika. In dat verband werd de stadionoverkapping van 'Soccer City' in Johannesburg van meer dan 60.000 m2 stof voorzien en werd voor 'Green Point' in Kaapstad zowel de dakconstructie als de voorgevel verzorgd. Coating & Composites nam eerder ook de overkapping van de nieuwe Rhein Neckar Arena voor haar rekening, het stadion van de succesvolle Duitse voetbalclub Hoffenheim. Lifestyle Fabrics De omzet van Lifestyle Fabrics bedroeg EUR 141 miljoen (halfjaar 2008: EUR 144 miljoen). Valutaontwikkelingen hadden een negatief effect van EUR 2,1 miljoen. EBITDA(1) exclusief herstructureringskosten kwam uit op EUR 18,6 miljoen (halfjaar 2008: EUR 20,3 miljoen). Valutaontwikkelingen hadden geen effect. De omzet van Sleep Care Fabrics bedroeg EUR 61 miljoen (halfjaar 2008: EUR 70 miljoen). In het eerste halfjaar produceerden matrasfabrikanten minder en werden bestaande voorraden verder afgebouwd. De Amerikaanse markt vertoonde daarentegen licht herstel. Op de internationale meubel- en beddenindustriebeurs Interzum in het Duitse Keulen wist de business unit weer een nieuw product te introduceren: Purotex®, een gepatenteerde, revolutionaire technologie voor het creëren van een gezonde en schone slaapomgeving. In deze nieuwe matrasstof zijn natuurlijke, probiotische microflora aangebracht die bedluisallergenen neutraliseren en de ontwikkeling van schadelijke bacteriën tegenhouden. De business unit ontving voor deze ecologische innovatie een Interzum Award voor Intelligent Material & Design in de topcategorie 'Best of the Best'. Exotic Fabrics hield zich goed staande. De omzet van de business unit steeg in het eerste halfjaar met 8% van EUR 74 miljoen in 2008 naar EUR 80 miljoen in 2009 door extra verkoopinspanningen. Deze groei werd in het eerste kwartaal gerealiseerd. De omzet in het tweede kwartaal bleef op het niveau van vorig jaar. Het topmerk Vlisco opende een derde flagship store in Abidjan (Ivoorkust) en lanceerde met succes haar nieuwe collectie 'Éclat de Nature'. Succes was er ook in Ghana, waar voor een klant ter ere van het staatsbezoek van de Amerikaanse president op 12 juli 2009 een speciaal Obama-dessin is gemaakt. Discontinued Operations De omzet van Discontinued Operations bedroeg EUR 36 miljoen (halfjaar 2008: EUR 40 miljoen). Ten opzichte van andere onderdelen binnen de groep had Verseidag Ballistic Protection minder te kampen met de recessie. In het eerste halfjaar steeg de omzet, mede dankzij de levering van kogelwerend materiaal aan Europese en Amerikaanse leger- en politiekorpsen en bepantsering voor legervoertuigen. Het bedrijfsonderdeel ontwikkelde bovendien boordschutterbescherming voor op schepen. Dit betreft een speciaal beschermingssysteem langs de scheeprails, inclusief mobiele beschermkappen bij de geschutkoepel, om schepen tegen bedreigingen op korte afstand te beschermen. De Duitse marine heeft inmiddels diverse schepen van dit nieuwe systeem voorzien. Sailcloth had te maken met een traag startend zeilseizoen. Bovendien werd vooral in Europa de productie van zeiljachten uitgesteld en daalde wereldwijd met name het windsurfsegment sterk. De vraag naar het topsegment membraanzeilen bleef in vergelijking tot vorig jaar echter hoog. Als antwoord op de economische neergang werkt Sailcloth aan nieuwe producten. Zo lanceerde de business unit op een evenement voor superjachten D4®-zeildoek met Dyneema®, 's werelds sterkste, meest lichtgewicht en duurzaamste garen. Bovendien worden meer zeilmakers bereid gevonden om de merknaam DP (Dimension-Polyant) op hun zeilen aan te brengen, wat de naamsbekendheid verder zal vergroten. Daarnaast zullen dit jaar nog de eerste eigen zeilen vanuit de nieuwe productielocatie in Sri Lanka worden geleverd. Financiële gegevens Het saldo financiële baten en lasten steeg tot EUR -17,5 miljoen (halfjaar 2008: EUR -7,1 miljoen) als gevolg van hogere (her)financieringskosten van EUR -6,1 miljoen, grotere renteopslagen en een licht hoger saldo rentedragende schulden. Het saldo van de rentedragende schulden ultimo verslagperiode steeg naar EUR 312,6 miljoen (halfjaar 2008: EUR 306,2 miljoen). In het eerste halfjaar is een negatief valuta-effect opgenomen van EUR 2,0 miljoen als gevolg van gewijzigde valutakoersen. Het resultaat deelnemingen was nihil (halfjaar 2008: nihil). De belastingdruk daalde naar nihil over een negatief resultaat vóór belastingen (halfjaar 2008: 30,3% over een positief resultaat vóór belastingen), vooral doordat de meeste verliezen in landen worden gerealiseerd waar deze niet langer kunnen worden gewaardeerd. De netto investeringen in materiële vaste activa in het eerste halfjaar 2009 bedroegen EUR 7,9 miljoen (halfjaar 2008: EUR 10,8 miljoen) en vonden vooral plaats binnen Belting, Filtration en Exotic Fabrics. De investeringen bleven hiermee beduidend onder het afschrijvingsniveau van EUR 15,2 miljoen (halfjaar 2008: EUR 16,5 miljoen). Het netto werkkapitaal als percentage van de omzet kwam uit op 31,5% (halfjaar 2008: 31,0%). Deze stijging werd veroorzaakt door lichte druk op de betalingstermijnen van debiteuren en door teruglopende crediteuren. Dit is mede een gevolg van de afgenomen dekking bij kredietverzekeraars, hetgeen druk op betalingen tot gevolg heeft. Kostenbesparingen en herstructureringen Het op 20 februari 2009 aangekondigde programma van verdere kostenbesparingen en herstructureringen wordt binnen de groep versneld doorgevoerd. In 2009 wordt daarmee een kostenbesparing van ruim EUR 30 miljoen bereikt. Uiteindelijk moet het programma vanaf 2010 een jaarlijkse besparing van circa EUR 45 miljoen opleveren. Als gevolg van de genomen maatregelen hebben in het eerste halfjaar van 2009 binnen Industrial Solutions 378 medewerkers en binnen Sleep Care Fabrics 282 medewerkers de groep verlaten. Door uitbreidingen steeg het aantal medewerkers bij Sleep Care Fabrics met 62 in Turkije en Mexico en bij Exotic Fabrics met 72, voornamelijk in Afrika. Het aantal uitzendkrachten daalde in het eerste halfjaar met 151. Bovendien is bij diverse ondernemingen arbeidstijdverkorting doorgevoerd. Vanuit een stringent financieel beleid zijn daarnaast de investeringen teruggebracht en wordt sterk gestuurd op werkkapitaal. Schuldreductie en financiering Op 18 februari 2009 bereikte Gamma Holding met de banken overeenstemming over aangepaste financiering tot maart 2010, waarmee de totale door het bankensyndicaat ter beschikking gestelde faciliteiten op EUR 390 miljoen komen. Ten aanzien van deze financiering werden medio juli 2009 verbeterde voorwaarden overeengekomen. De belangrijkste groepsondernemingen zijn partij bij de financieringsovereenkomst en hebben in dat kader vergaande zekerheden verstrekt. In de nieuwe overeenkomst zijn de financiële convenanten verruimd en wordt rekening gehouden met de moeilijke marktomstandigheden waarmee Gamma Holding te kampen heeft. Bovendien is een verlenging van de financiering tot medio juli 2011 mogelijk. Dit geeft de onderneming de tijd om haar programma van kostenbesparingen, desinvesteringen en herstructureringen ten uitvoer te brengen. Eén van de voorwaarden voor die verlenging is de toekenning van een conversierecht aan het bankensyndicaat. Met dit recht kunnen de banken een deel van de financiering ad EUR 30 miljoen in nieuw uit te geven cumulatief preferente aandelen omzetten. De banken kunnen deze optie alleen uitoefenen als (i) de kredietruimte onder de nieuwe kredietovereenkomsten minder is dan EUR 5 miljoen, of (ii) de netto rentedragende schuld ten opzichte van de EBITDA groter is dan 7,5. Het dividend op de cumulatief preferente aandelen is 12% over het op die aandelen gestorte bedrag. Het bankensyndicaat kan hiermee gezamenlijk ten minste 50,1% van de stemrechten in het vergrote geplaatste aandelenkapitaal van Gamma Holding verkrijgen. Per 30 juni 2009 kwam de netto rentedragende schuld ten opzichte van de EBITDA uit op 5,8 en blijft daarmee binnen het thans met het bankensyndicaat overeengekomen niveau. De toekenning van het conversierecht en de daarvoor noodzakelijke wijziging van de statuten van Gamma Holding moeten door de aandeelhouders worden goedgekeurd. Het voorstel daarvoor zal op donderdag 30 juli 2009 in een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden behandeld. Om de schuld van de onderneming te reduceren, is het proces voortgezet om tegen verantwoorde prijzen bedrijfsonderdelen te verkopen. Onder de huidige marktomstandigheden is dit echter nog steeds zeer moeilijk vanwege de lage waarderingsniveaus en de beperkte beschikbaarheid van acquisitiefinanciering. Tegen deze achtergrond zal Gamma Holding zich primair blijven richten op verdere uitvoering van het eerder aangekondigde programma van kostenbesparingen en herstructureringen. Gamma Holding blijft daarnaast ook nog steeds voor een public-to-private transactie open staan. Risicomanagement Gamma Holding hecht grote waarde aan risicobeheersing. Om binnen de groep het risicobewustzijn te verhogen, beter inzicht in de bestaande risico's te krijgen en onderkende risico's beter te kunnen beheersen, kent Gamma Holding een gestructureerd systeem voor risicomanagement. Dit systeem, alsmede het risicoprofiel en de belangrijkste risico's zijn in het jaarverslag over 2008 beschreven. De aard en mogelijke omvang van deze risico's is ook van toepassing voor het tweede halfjaar van 2009. Daarbij kan het volgende worden opgemerkt: * De marktomstandigheden in het tweede halfjaar van 2009 zijn naar verwachting onveranderd moeilijk. Als deze omstandigheden verder verslechteren, dan kan dit potentieel een belangrijk effect hebben op de markten waarin Gamma Holding en haar ondernemingen opereren, de positie in deze markten en daarmee op de verwachte toekomstige kasstromen. * De verslechterde economische omstandigheden brengen een grotere onzekerheid mee omtrent de inbaarheid van debiteuren, mede vanwege het risico op een hoger aantal faillissementen. * De versnelde reductie van het aantal medewerkers kan effect hebben op het tempo van uitvoering van de voorgenomen maatregelen. * Gamma Holding bewaakt continu de geïdentificeerde risico's en zal ontwikkelingen voortdurend volgen waar zich nieuwe risico's kunnen voordoen en geïdentificeerde risico's kunnen veranderen in het tweede halfjaar 2009. Wijziging Raad van Bestuur Na afloop van de op 23 april 2009 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. heeft de Raad van Commissarissen de heer L. (Leendert) van Reeuwijk (44) benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en CFO. Leendert van Reeuwijk is sinds 2 augustus 2005 als Group Controller in dienst bij Gamma Holding. In juni besloot de heer Meint Veninga in overleg met de Raad van Commissarissen dat hij zijn functie als voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Gamma Holding per 1 augustus a.s. zal neerleggen. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om de heer Ir. J.H.L. (Jan) Albers (57) na de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders als zijn opvolger te benoemen. Vooruitzichten Gamma Holding verwacht in de tweede helft van 2009, ondanks een enkel positief signaal, geen verbetering van de huidige relevante marktomstandigheden. De tweede helft van 2009 zal moeilijk blijven. Gamma Holding zal de marktomstandigheden daarom nauwgezet blijven volgen en de organisatie daarop voortdurend aanpassen. Met bovengenoemde maatregelen verwacht Gamma Holding binnen de nieuw overeengekomen bankconvenanten te blijven en in de tweede helft van het jaar een beter resultaat (EBITDA (1)) te behalen dan in het eerste halfjaar. Op vrijdag 23 oktober 2009 publiceert Gamma Holding vóór beurs haar trading update over het derde kwartaal. Bij die gelegenheid zal naast de toelichting op de cijfers een nader inzicht worden gegeven in de relevante ontwikkelingen. Bestuursverklaring De Raad van Bestuur verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend: * het geconsolideerd tussentijds financieel verslag, opgesteld op basis van IAS 34, Tussentijdse financiële verslaggeving, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van Gamma Holding en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en * het halfjaarverslag van de Raad van Bestuur een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist krachtens art. 5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht. Helmond, 28 juli 2009 Raad van Bestuur Gamma Holding N.V. Meint Veninga, voorzitter Leendert van Reeuwijk, CFO Bijlage Geconsolideerd tussentijds financieel verslag eerste halfjaar 2009 (1) Groepsresultaat vóór winstbelasting, rente en afschrijvingen/bijzondere waardevermindering (im)materiële vaste activa. Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.