Wijziging samenstelling Raad van Beheer Heineken Holding N.V.

Amsterdam, 7 maart 2011 - De vergadering van prioriteitsaandeelhouders van Heineken Holding N.V. stelt de algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken Holding N.V. voor, mevrouw drs. C. M. Kwist (43) te benoemen tot lid van de Raad van Beheer van Heineken Holding N.V. Mevrouw Kwist volgt in deze functie haar oom op, de heer ir. D. P. Hoyer (71). De heer Hoyer treedt in de aandeelhoudersvergadering af volgens het rooster van aftreden en wordt wegens zijn leeftijd niet voorgedragen voor herbenoeming. De aandeelhoudersvergadering zal op 21 april aanstaande plaatsvinden in Amsterdam. Charlotte Kwist is directeur van Greenfee B.V., de vennootschap waarin de familie Hoyer haar belang in L'Arche Green N.V. heeft ondergebracht, en van L'Arche Green N.V., de vennootschap waarin de families Heineken en Hoyer hun belang in Heineken Holding N.V. hebben samengebracht. L'Arche Green N.V. heeft momenteel een belang van 50,72% in Heineken Holding N.V. Mevrouw Kwist heeft een achtergrond in marketing. Na haar studie psychologie heeft zij gedurende tien jaar diverse managementfuncties bekleed bij Procter & Gamble. Sinds acht jaar adviseert zij internationale merkfabrikanten en retailers op het gebied van merkstrategie, marketing en communicatie. Charlotte Kwist heeft de Nederlandse nationaliteit, is gehuwd en woont in Brussel. De heer Hoyer is sinds 1972 lid van de Raad van Beheer. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de invulling van de belangrijkste taak van Heineken Holding N.V., te weten het waarborgen van de lange termijn onafhankelijkheid, continuïteit en stabiliteit van de Heineken groep. De Raad van Beheer is hem daar bijzonder erkentelijk voor. Voor verdere informatie: Kees Jongsma Tel. +31 6 54 79 82 53 Email:cjongsma@spj.nl Noot voor de redactie: Heineken is een van 's werelds grootste bierbrouwers en voert een beleid dat is gericht op groei en onafhankelijkheid. Het Heineken merk, dat de naam van de oprichter van het bedrijf draagt, is in vrijwel alle landen verkrijgbaar en geldt wereldwijd als het meest waardevolle premium biermerk. Heineken streeft ernaar 's werelds meest prominente merkenportfolio op te bouwen en de toonaangevende bierbrouwer te zijn in alle markten waarin de onderneming opereert. Heineken bezit 140 brouwerijen in meer dan 70 landen en heeft in 2010 op pro forma-basis 205 miljoen hectoliter bier verkocht. Hiermee is Heineken qua volume de grootste bierbrouwer in Europa en de derde brouwer op de wereldbiermarkt. Heineken streeft naar een verantwoorde wijze van marketing en consumptie van zijn meer dan 200 internationale premiumbieren, regionale en lokale bieren, speciaalbieren en ciders, waaronder Amstel, Birra Moretti, Cruzcampo, Dos Equis, Foster's, Kingfisher, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger en Zywiec. Op pro forma-basis, met inbegrip van FEMSA Cerveza, bedroegen in 2010 de totale opbrengsten € 17 miljard en was de EBIT (beia) € 2,7 miljard. Er werkten het afgelopen jaar gemiddeld meer dan 70,000 mensen bij Heineken. De aandelen Heineken N.V. en Heineken Holding N.V. worden verhandeld op Euronext Amsterdam.De aandelenkoersen kunnen op Bloomberg worden opgevraagd onder de fondscodes HEIA NA en HEIO NA en op Reuters Equities 2000 Service onder HEIN.AS en HEIO.AS. Aanvullende informatie kan worden opgevraagd via de website van Heineken: http://www.heinekeninternational.com. Download Heineken Holding N.V. persbericht.pdf: http://hugin.info/136154/R/1494883/430765.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Heineken Holding N.V. via Thomson Reuters ONE [HUG#1494883]