Ordina houdt winstgevendheid (EBITDA) op peil

Resultaten eerste kwartaal 2012 Ordina N.V. Nieuwegein, 9 mei 2012 Hoofdpunten: ·         Recurring omzet EUR 103,3 miljoen, daling van 7,9% ten opzichte van Q1 2011 (EUR 112,1 miljoen); ·         Recurring EBITDA EUR 4,0 miljoen (Q1 2011: EUR 4,1 miljoen). ·         Effect van de kostenmaatregelen in 2011 zichtbaar: EBITDA/omzet op 3,9% (Q1 2011: 3,6%). ·         Nieuwe opdrachten bij COA, EUROPOL en HALT. Daarnaast project bij ministerie EL&I succesvol afgerond en European Software Award gewonnen met open source project voor de gemeente Amsterdam. Stépan Breedveld, CEO Ordina over de resultaten "Ondanks de onzekere marktomstandigheden door de economische situatie in Europa, is onze operationele winstgevendheid in het eerste kwartaal 2012 op peil gebleven. Dit is vooral te danken aan een extra werkdag en het effect van de kostenmaatregelen die we in 2011 hebben doorgevoerd. De markttrend zoals die is ingezet in het tweede halfjaar 2011 zet zich voort en vertaalt zich naar terughoudendheid bij bedrijven en instellingen als het gaat om  IT bestedingen en externe inhuur. Desondanks hebben we ook in dit kwartaal een aantal aansprekende opdrachten weten te scoren waaronder bij onze klanten COA, Europol en Halt. We houden vast aan onze strategie en de koers die we hebben uitgezet. Deze leidt tot een heldere agenda voor 2012 waarbij de nadruk ligt op het versterken van ons portfolio en profiel en het effectiever maken van de operatie onder andere door onze capaciteit verder toe te snijden op de marktvraag." Markten De omzettrend, ingezet in het tweede halfjaar 2011, heeft zich doorgezet in het eerste kwartaal 2012.  Financiële dienstverleners zijn vanwege de eurocrisis voorzichtig in het aangaan van nieuwe projecten en richten zich op opdrachten met een korte terugverdientijd. In de overheidsmarkt zien we vernieuwing- en verbeteringstrajecten verder uitgesteld worden. De omzet nam ten opzichte van Q1 2011 met 7,9% af. De focus op een aantal segmenten binnen Industrie heeft zich nog niet vertaald naar een groei in de industriemarkt. De omzet in deze markt (EUR 28,8 miljoen) daalde in Q1 2012 met 13,0% ten opzichte van Q1 2011 (EUR 33,1 miljoen). In de overheidsmarkt daalde de omzet in Q1 2012 (EUR 41,0 miljoen) met 7,2% ten opzichte van Q1 2011 (EUR 44,2 miljoen). De omzet in de financiële markt in Q1 2012 (EUR 33,5 miljoen) daalde met 3,7% ten opzichte van Q1 2011 (EUR 34,8 miljoen). Omzet per markt (in miljoenen EUR)   | Q1 2011 | Q1 2012 | Verschil | -----------------------------+---------+---------+----------+ Financiële dienstverlening | 34,8 | 33,5 | -3,7% | -----------------------------+---------+---------+----------+ Overheid | 44,2 | 41,0 | -7,2% | -----------------------------+---------+---------+----------+ Industrie | 33,1 | 28,8 | -13,0% | -----------------------------+---------+---------+----------+ Totaal | 112,1 | 103,3 | -7,9% | -----------------------------+---------+---------+----------+ Ondanks de aanhoudende ongunstige marktomstandigheden heeft Ordina in het eerste kwartaal een aantal opdrachten en raamovereenkomsten weten binnen te halen, zoals een driejarige ICT-mantelovereenkomst bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, een raamovereenkomst bij EUROPOL en een vierjarige opdracht voor het beheer en onderhoud van het cliëntvolgsysteem van HALT. Het omzetaandeel van langetermijncontracten steeg van 30% in Q1 2011 naar 34% in Q1 2012. Divisies De totale omzet van de Nederlandse activiteiten daalde in Q1 2012 (EUR 84,7 miljoen) met 9,1% ten opzichte van Q1 2011 (EUR 93,2 miljoen). De omzet van de Divisie Professional Services & Projecten (Q1 2012: EUR 73,1 miljoen) daalde met 7,9% ten opzichte van Q1 2011 (EUR 79,4 miljoen). Deze divisie levert ICT diensten (outsourcing, projecten, detachering), beheer en outsourcing. De omzet van de divisie Consulting daalde in Q1 2012 (EUR 9,2 miljoen) met 18,6% ten opzichte van Q1 2011 (EUR 11,3 miljoen). De dalende marktvraag in de overheidsmarkt is de belangrijkste driver achter deze daling. De omzet van de divisie Business Solutions in Q1 2012 (EUR 6,8 miljoen) daalde met 6,8% ten opzichte van Q1 2011 (EUR 7,3 miljoen). Business Solutions levert oplossingen op vier gebieden: Business Intelligence, digitale klantinteractie, regelgebaseerde zaaksystemen in de overheidsmarkt en vermogensopbouw en hypotheken in de financiële markt. De omzet van de divisie België/Luxemburg in Q1 2012 (EUR 18,7 miljoen) daalde met 3,6% ten opzichte van Q1 2011 (EUR 19,4 miljoen). Omzet per divisie (in miljoenen EUR)   | Q1 2011 | Q1 2012 | Verschil | -----------------------------------+---------+---------+----------+ Professional Services & Projects |   |   |   | | 79,4 | 73,1 | -7,9% | -----------------------------------+---------+---------+----------+ Consulting | 11,3 | 9,2 | -18,6% | -----------------------------------+---------+---------+----------+ Business Solutions | 7,3 | 6,8 | -6,8% | -----------------------------------+---------+---------+----------+ België/Luxemburg | 19,4 | 18,7 | -3,6% | -----------------------------------+---------+---------+----------+ Onderlinge dienstverlening | -5,3 | -4,5 |   | -----------------------------------+---------+---------+----------+ Totaal | 112,1 | 103,3 | -7,9% | -----------------------------------+---------+---------+----------+ Medewerkers Het aantal medewerkers bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal  2.980 fte's. Een daling van 168 fte's ten opzichte van het eerste kwartaal  2011. Aan het begin van 2012 bedroeg het aantal medewerkers 3.008 fte's. Financiële resultaten De lagere vraag uit de markt heeft geleid tot een daling van de recurring omzet met 7,9%. De recurring EBITDA als percentage van de omzet (3,9%) is ten opzichte van Q1 2011 (3,6%) licht hoger. Het verlies aan bruto marge (door een lagere omzet) is gecompenseerd door het positieve effect van een extra werkdag in het kwartaal ten opzichte van 2011 en lagere indirecte kosten. Het effect van de kostenmaatregelen uit 2011 is hiermee duidelijk zichtbaar. De netto schuldpositie ultimo Q1 2012 bedroeg EUR 23,0 miljoen (ultimo Q4 2011: EUR 12,4 miljoen). De stijging is met name veroorzaakt door de negatieve mutatie in het werkkapitaal (in lijn met het seizoenspatroon). De total net debt/EBITDA ratio bedroeg 1,4 (moet kleiner zijn dan 2,5) en Interest Coverage Ratio 4,3 (moet groter zijn dan 2,5). In Q1 2011 was de net debt/EBITDA ratio 2,7 en de Interest Coverage Ratio 6,1. De Days Sales Outstanding (DSO) bedroeg 54 dagen; een verbetering van 3 dagen ten opzichte van Q1 2011 (57 dagen). Vooruitzichten 2012 De economische vooruitzichten en de ontwikkelingen in de markt blijven onzeker. Dit geldt niet alleen voor de Nederlandse markt, waar we te maken hebben met de val van het kabinet , maar ook in toenemende mate voor de Belgische markt. Daardoor blijft de omzetontwikkeling en daarmee het resultaat voor de komende periode moeilijk voorspelbaar. Derhalve spreken wij geen verwachting uit over de komende periode. # # # OVER ORDINA Ordina implementeert strategie in bedrijfsprocessen en ICT. Wij bedenken en bouwen oplossingen voor een duurzame digitale wereld. Samenwerking met onze klanten, partners en leveranciers leidt tot de beste oplossingen. Dit doen wij vanuit gespecialiseerde divisies voor consulting, solutions en ICT. Ons werkterrein is de Benelux. Daarbinnen bieden we (herhaalbare) oplossingen en kennis voor de markten financiële dienstverlening, overheid, zorg en een aantal specifieke segmenten binnen de industriemarkt. Ordina N.V. is opgericht in 1973 en het aandeel is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. Het bedrijf maakt onderdeel uit van de Small Cap index. In 2011 haalde Ordina met ruim 3.000 medewerkers een omzet van ruim EUR 426 miljoen. Voor meer informatie: Ordina N.V. Pieter Schaffels, Directeur Corporate Communications & Investor Relations Tel: +31(0)30 663 7402 Pieter.Schaffels@ordina.nl www.ordina.nl   09-05-2012 Persbericht Ordina N.V. - Resultaten eerste kwartaal: http://hugin.info/130778/R/1610173/511691.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Ordina via Thomson Reuters ONE [HUG#1610173]