ARCADIS STRATEGISCH ADVISEUR KLIMAATBELEID EUROPESE STEDEN

ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft vandaag bekend gemaakt dat het ruim honderdvijftig  Europese steden adviseert over hoe in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat om het ontwikkelen en toepassen van adaptatiestrategieën op maat, in opdracht van de Europese Unie. Hierbij werkt ARCADIS samen met het Britse adviesbureau AEA, ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives), de Universiteit van Manchester, het Duitse Adelphi en de consultants van Alexander Ballard. Financiële details zijn niet bekend gemaakt. Anticiperen op klimaatverandering wordt, juist in deze tijd van economische crisis,  in toenemende mate gezien als noodzakelijke basisvoorwaarde voor de stabiliteit en de welvaart in de Europese Unie. Juist steden zijn bij uitstek kwetsbaar voor veranderingen in het klimaat. ARCADIS adviseert een netwerk van ruim 150 Europese steden, waarvan 21 door intensieve coaching, over maatregelen op maat en passende strategieën om  zich voor te bereiden op veranderingen van het klimaat. Hoe anticiperen steden op het optreden van  extremen als overstromingen, droogte en hitte? Hoe gaan steden in deze tijd van economische crisis om met investeringen in grote infrastructurele ontwikkelingen? Is er sprake van een adequaat evacuatiebeleid? Maar ook het bewustzijn verhogen binnen Europa moet onderdeel worden van het strategisch beleid op stadsniveau. Het project brengt tevens de beschikbare kennis op klimaatgebied in kaart voor het Directoraat-Generaal Climate Action (DG Clima) van de Europese Unie. Ervaringen worden uitgewisseld en instrumenten worden ontwikkeld om hun adaptatie strategie vorm te geven. De Europese Unie gaat de in dit project verkregen inzichten uitwerken  in een EU-adaptatiestrategie. ARCADIS geeft met dit project invulling aan haar Europese klimaatambities. Voor meer projectinformatie: http://eucities-adapt.eu/cms/ Voor meer informatie: ARCADIS: Joost Slooten, 020 2011083, mobiel: 06 2706 1880, e-mail: joost.slooten@arcadis.com Over ARCADIS: ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We verbeteren mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met 21.000 medewerkers en EUR 2,4 miljard omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities. ARCADIS ondersteunt UN-HABITAT met kennis en expertise om de leefomstandigheden in snel groeiende steden over de hele wereld te verbeteren. Bezoek ons op www.arcadis.com Klik hier voor pdf versie persbericht: http://hugin.info/132839/R/1612658/513399.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Arcadis N.V. via Thomson Reuters ONE [HUG#1612658]