Persbericht: ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 2.076 miljoen over 2016 (+8%)

ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 2.076 miljoen over 2016 (+8%)

  • De onderliggende nettowinst over het vierde kwartaal van 2016 bedroeg EUR 333 miljoen, een stijging van 23% in vergelijking met het jaar ervoor. Hierin opgenomen zijn netto reorganisatiekosten van EUR 153 miljoen
  • De netto rentebaten bleven in 2016 solide; de provisiebaten waren lager dan in 2015; de kosten werden beïnvloed door voorzieningen voor reorganisatiekosten; de kredietvoorzieningen waren laag
  • Het onderliggend rendement op eigen vermogen over 2016 was 11,8% (2015: 12,0%); de onderliggende cost/income ratio kwam uit op 65,9% (2015: 61,8%), en 61,8% zonder de reorganisatiekosten
  • De fully-loaded CET1 ratio steeg naar 17,0%; de fully-loaded leverage ratio verbeterde naar 3,9%
  • Uitgaande van een gerapporteerde winst per aandeel van EUR 1,87 wordt een slotdividend voorgesteld van EUR 0,44 per aandeel; het totale dividend over 2016 komt daarmee uit op EUR 0,84 per aandeel (2015: EUR 0,81)

Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN AMRO Group:

'Onze cijfers over het vierde kwartaal zijn solide. We zijn een financieel gezonde en robuuste bank. De onderliggende nettowinst bedroeg EUR 333 miljoen over het vierde kwartaal en EUR 2.076 miljoen over heel 2016. Dit is 8% hoger dan het jaar ervoor. In het afgelopen kwartaal realiseerden we groei binnen al onze belangrijke kredietportefeuilles: we waren voor het tweede jaar op rij de grootste verstrekker van nieuwe hypotheken in Nederland, de MKB-kredietportefeuille in Nederland groeide weer licht na jaren van krimp, en in het buitenland kregen we er nieuwe zakelijke klanten bij. De cost/income ratio is nog steeds te hoog; daarom kondigden we in de tweede helft van 2016 een reorganisatieplan aan. Het rendement op eigen vermogen kwam uit op 11,8% en onze kapitaalpositie werd verder versterkt. Het voor 2016 voorgestelde dividend hebben we verhoogd naar EUR 0,84 per aandeel. Hiermee bedraagt het dividenduitkeringspercentage 45% van de gerapporteerde nettowinst.

Om ervoor te zorgen dat we efficiënter, wendbaarder en nog klantgerichter gaan werken, hebben we onlangs een nieuwe topstructuur voor de bank aangekondigd. Deze bestaat uit een statutaire Executive Board en een Executive Committee. Het aantal businesslines dat in het Executive Committee is vertegenwoordigd, is verdubbeld (Retail Banking, Commercial Banking, Corporate & Institutional Banking en Private Banking). De nieuwe topstructuur zorgt voor een sterkere klantfocus en een betere vertegenwoordiging van de businesslines op bestuursniveau.

Graag dank ik alle medewerkers voor hun harde werk en toewijding aan onze klanten en de bank, en onze klanten voor hun vertrouwen in onze bank in deze steeds competitievere sector. Ook spreek ik mijn dank uit aan de vier leden van de Raad van Bestuur die in de afgelopen maanden hebben aangekondigd afscheid te nemen van de bank. Gerrit Zalm, Caroline Princen, Chris Vogelzang en Joop Wijn hebben een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan het opbouwen van de nieuwe ABN AMRO.'

Kerncijfers en indicatoren
 (in EUR miljoen)
K4 2016 K4 2015 Mutatie K3 2016 Mutatie FY 2016 FY 2015 Mutatie
Operationele baten  2.195  2.0527%  2.222-1% 8.588  8.4552%
Operationele lasten  1.706  1.52812%  1.37224%  5.657  5.2288%
Operationeel resultaat   489   524 -7%   849 -42%   2.931   3.227 -9%
Voorzieningen voor kredieten en overige vorderingen  35  124-72%  2351%  114  505-77%
Belastingen  120  128-6%  220-45%  740  798-7%
Onderliggende nettowinst/(verlies) over de periode 1   333   272 23%   607 -45%   2.076   1.924 8%
Bijzondere posten  - - - 271  - 
Gerapporteerde nettowinst/(verlies) over de periode   333   272 23%   607 -45%  1.806   1.924 -6%
         
Onderliggende cost/income ratio77,7%74,5% 61,8% 65,9%61,8% 
Onderliggend rendement op eigen vermogen7,3%6,3% 13,8% 11,8%12,0% 
Fully-loaded CET1 ratio17,0%15,5% 16,6% 17,0%15,5% 1  De onderliggende resultaten zijn exclusief bijzondere posten die de onderliggende trend vertekenen. In het kwartaalverslag ("Additional financial information") wordt een uitvoerige uitleg gegeven over de bijzondere posten.
    

ABN AMRO Persvoorlichting                          ABN AMRO Investor Relations
Hans van Zon, hoofd Pers & PR                      Dies Donker, hoofd Investor Relations
pressrelations@nl.abnamro.com                         investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900                                                +31 20 6282282

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Group N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

Persbericht ABN AMRO resultaten vierde kwartaal 2016
ABN AMRO Group kwartaalverslag vierde kwartaal 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ABN AMRO via GlobeNewswire

HUG#2078732