GRONTMIJ N.V. : Persbericht - Grontmij vervangt certificaten door gewone aandelen

De Bilt, 21 juni 2012 - In vervolg op het eerdere persbericht van 28 maart 2012, kondigt Grontmij aan dat op 28 juni 2012 de certificaten zullen worden ingetrokken en vervangen door gewone aandelen. Daarmee is de afschaffing van de certificering van Grontmij een feit. Eerder dit jaar, na goedkeuring door Grontmij N.V., heeft het bestuur van Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V. (de "Stichting") reeds besloten tot beëindiging van de administratie van gewone aandelen Grontmij N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. heeft in dat verband op 9 mei 2012 onder meer besloten om de statuten van Grontmij N.V. te wijzigen (voorstel tot statutenwijziging II). Na het passeren van de akte van statutenwijziging van Grontmij N.V., naar verwachting op 28 juni 2012, worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: * De administratie van de gewone aandelen Grontmij N.V. door de Stichting zal worden beëindigd; * De door de Stichting uitgegeven certificaten van gewone aandelen Grontmij N.V. (de "Certificaten") worden ingetrokken tegen gelijktijdige levering van gewone aandelen Grontmij N.V. op naam; * De door de Stichting te leveren gewone aandelen Grontmij N.V. zullen op naam worden gesteld van het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer ("Euroclear Nederland") in het register van aandeelhouders van Grontmij N.V. met de aantekening dat deze behoren tot het girodepot van effecten van de betreffende soort (de "Girale Aandelen"). Houders van Certificaten die hun Certificaten in administratie hebben bij een financieel intermediair hoeven zelf geen actie te ondernemen. Houders van Certificaten die hun Certificaten niet in administratie hebben bij een financieel intermediair kunnen zich tot 1 juli 2014 bij Grontmij N.V. melden om hun Certificaten kosteloos te verwisselen in gewone aandelen op naam. NYSE Euronext in Amsterdam ("Euronext Amsterdam") is verzocht de notering op Euronext Amsterdam met ingang van 28 juni 2012 in gewijzigde vorm te laten geschieden, namelijk in de vorm van Girale Aandelen van nominaal EUR 0,25. De nieuwe ISIN code is NL0010200358. Meldingen substantiële deelneming in het register van de Autoriteit Financiële Markten Houders van Certificaten die op grond van de Wet op het financieel toezicht meldingsplichtig zijn en die door de decertificering Girale Aandelen hebben ontvangen, zijn gehouden hun melding te wijzigen en dienen hierbij aan te geven dat zij nu gewone aandelen in plaats van Certificaten houden en dat zij zelf het stemrecht op de gehouden aandelen hebben. Informatie voor de aan Euronext Amsterdam Toegelaten Instellingen In verband met het bovenstaande zullen vanaf 28 juni 2012 de Certificaten, welke zijn opgenomen in de administratie van Euroclear Nederland, centraal worden verwisseld in Girale Aandelen van nominaal EUR 0,25. De afwikkeling zal voor de houders van Certificaten in beginsel provisievrij geschieden. Aan de tot Euronext Amsterdam toegelaten instellingen ("Members") zal een provisie van EUR 1,00 per depot worden vergoed. De Members worden verzocht aan ABN AMRO uiterlijk 9 juli 2012 een opgave te verstrekken van het aantal depotcliënten waarvoor zij de omwisseling hebben verzorgd. De Bilt, 21 juni 2012 Grontmij N.V.    Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V. Naar het volledige persbericht op de website (Engelstalig) < EINDE > Neem voor meer informatie contact op met: Grontmij N.V., Michèle Negen, Investor Relations Manager, T + 31 30 220 78 31 Grontmij N.V., Suzan van Nieuwkuyk, Company Secretary, T +31 30 220 72 02 www.grontmij.com Noot voor de redactie Grontmij is het op twee na grootste advies- en ingenieursbureau in Europa met bijna 9.000 professionals. Duurzaamheid is de kern van ons bedrijf en de waarde propositie voor onze klanten, die wij leveren via vier business lines: Planning & Design, Transportation & Mobility, Water & Energy, Monitoring & Testing. Persbericht - Grontmij vervangt certificaten...: http://hugin.info/143540/R/1621143/518023.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: GRONTMIJ N.V. via Thomson Reuters ONE [HUG#1621143]