Solvay-groep - Tweedekwartaalresultaten 2012

SOLVAY GROEP* RESULTATEN VAN HET 2E KWARTAAL VAN 2012 Markante feiten Groeimotoren en uiterst veerkrachtige activiteiten zijn stuwende kracht achter de goede prestatie in het 2e kwartaal * Netto-omzet stabiel op 3 331 miljoen EUR jaar-op-jaar (JoJ), met +2% voor de prijzen, (6)% volumes en +4% wisselkoerseffecten. * REBITDA(1) op 565 miljoen EUR (17% marge),een verhoging met 8% in vergelijking met het 1e kwartaal 2012 en (6)% lager joj, met piekpeil in referentieperiode * Recordresultaat voor Specialty Polymers en Consumer Chemicals, gestuwd door hun grote prijszettingsmacht * Volgehouden prestatie op hoog niveau van Essential Chemicals en Acetow & Eco Services * Voortdurende moeilijke marktsituatie, met druk op volumes en marges, voor Vinylproducten en Polyamide * Goede vooruitgang op het gebied van integratie en het realiseren van kostenefficiëntie (55 miljoen(2) EUR in het 1e halfjaar 2012) * Beheer van activa (verkoop van PipeLife en gebouwen van het hoofdkantoor) levert een meerwaarde op na belastingen van 113 miljoen EUR * Aangepast nettoresultaat (aandeel Groep) van 244 miljoen EUR (IFRS nettoresultaat van 222 miljoen EUR) * Vrije kasstroom van138 miljoen EUR en stabiele nettoschuld van 1,8 miljard EUR 1. REBITDA: operationele winst vóór afschrijvingen en afwaarderingen, eenmalige posten, financiële lasten en winstbelastingen . 2. Tegenover de proforma kosten van 2010 Commentaar van de CEO In de huidige onzekere situatie toont de goede prestatie die in het afgelopen kwartaal werd geleverd duidelijk aan dat de Groep fundamenteel gezond is. De activiteiten die wij onze groeimotoren noemen presteren sterk en compenseren zo de cyclusgevoelige activiteiten die onder druk staan. Wij hebben onze expansie verstevigd in landen met een sterke groei, met name in China en India, door de beslissing er nieuwe productie-eenheden en O&O centra te bouwen. De opbouw van het nieuwe Solvay is nu goed op schema en wij zijn stellig van plan onze ambities op het gebied van waardecreatie te realiseren. Vooruitzichten Naar verwachting zal de zakelijke context voor onze groeimotoren gunstig blijven, terwijl hij voor de cyclusgevoelige activiteiten een echte uitdaging blijft. Tegenover de vertragende vraag die in de loop van juni bij enkele activiteitssegmenten kon worden vastgesteld staan de voortgaande transformatie van de Groep en ons vermogen om de doeleinden inzake kostenbesparing daadwerkelijk te halen. Daarom kan Solvay herhalen dat het verwacht over het hele jaar een REBITDA te halen die vergelijkbaar is met het hoge peil van het proformaresultaat van 2011. *: Verwijzingen naar de evolutie van de resultaten in vergelijking met vorig jaar (joj) dienen wat 2011 betreft beschouwd te worden als proformagegevens, alsof de overname van Rhodia al zou ingegaan zijn op 1 januari 2011. De proformaresultaten van Solvay in 2011 zijn herwerkt om de boekhoudregels van beide voormalige groepen te harmoniseren en deze regels zullen door het nieuwe Solvay worden toegepast. De proformaresultaten houden geen rekening met i) posten in verband met de toewijzing van de aankoopprijs, ii) niet-recurrente overnamekosten in verband met de overname van Rhodia, en iii) financiële inkomsten uit cashdeposito's en investeringen. Aangepaste winst- en verliesindicatoren elimineren de impact van de toewijzing van de aankoopprijs (PPA) in verband met de overname van Rhodia. Alle periodewijzigingen doorheen dit document worden geacht op een jaar tot jaar basis te zijn tenzij anders vermeld. De volledige persmededeling is beschikbaar op : http://www.solvay.com/ Tweedekwartaalresultaten 2012: http://hugin.info/133981/R/1629964/522219.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Solvay S.A. via Thomson Reuters ONE [HUG#1629964]