AkzoNobel koopt lijfrenten voor Amerikaanse pensioenverplichtingen

18 december 2013 AkzoNobel maakte vandaag bekend dat de verplichtingen voor maandelijkse pensioenbetalingen voor huidige gepensioneerden in de Verenigde Staten worden overgedragen aan verzekeringsmaatschappij MetLife. Verwacht wordt dat de lijfrenteaankoop AkzoNobels Amerikaanse pensioenverplichtingen met circa $655 miljoen verminderd, gelijk aan 65 procent van het totale Amerikaanse pensioenplan. Als erkenning voor de aan MetLife te betalen premie en om de kapitaaldekking in stand te houden, betaalt AkzoNobel een bijdrage aan het pensioenplan van $170 miljoen. "Onderdeel van onze strategie is om onze pensioenverplichtingen op de lange termijn minder risicovol te maken. Deze transactie verbetert de financiële gezondheid van de onderneming door het risico van onverwacht grote uitgaven te verminderen die kunnen ontstaan door de wisselvallige aard van een pensioenregeling op basis van vaste toezeggingen. Tegelijkertijd kan AkzoNobel zich beter richten op haar klanten en core businesses" aldus de toelichting van Keith Nichols, de CFO van AkzoNobel. De lijfrenteaankoop heeft betrekking op circa 9.400 Amerikaanse gepensioneerden en begunstigden die voor oktober 2013 zijn gepensioneerd. De uitkeringsadministratie zal naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal van 2014 overgaan naar MetLife. Tijdens het vierde kwartaal van 2012 en het derde kwartaal van 2013 kregen daarvoor in aanmerking komende voormalige medewerkers van AkzoNobel in Amerika als optie een afkoopsom aangeboden in plaats van een toekomstige pensioenbetaling op grond van het pensioenplan. Meer dan 5.700 voormalige medewerkers kozen voor de afkoopsom - hetgeen de totale pensioenverplichting al met $180 miljoen heeft verminderd. Na de betaling van de afkoopsom en de aankoop van de lijfrenten zullen de Amerikaanse pensioenverplichtingen van AkzoNobel met $835 miljoen afgenomen zijn tot circa $355 miljoen. --- AkzoNobel is een internationaal vooraanstaande verf- en coatingsonderneming en een belangrijk producent van specialistische chemicaliën. Wij voorzien industrie en consumenten wereldwijd van innovatieve producten en werken met passie aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor onze klanten. Tot onze merken behoren bekende namen als Dulux, Sikkens, International en Eka. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam, en we hebben een leiderschapspositie op het gebied van duurzaamheid. Met activiteiten in meer dan 80 landen zetten onze circa 50.000 medewerkers zich in voor het leveren van topproducten en -technologieën voor de groeiende behoeften van onze snel veranderende wereld. Niet voor publicatie - voor meer informatie Corporate Media Relations                          Corporate Investor Relations T 020 - 502 7833                                        T: 020 - 502 7854 Contactpersoon: Paul Thomas                     Contactpersonen: Jonathan Atack, Sheryl Stokes Voorbehoud Dit persbericht bevat informatie met betrekking tot belangrijke onderwerpen zoals AkzoNobels groeistrategie, toekomstige financiële resultaten, marktposities, productontwikkeling, producten in de pijplijn en productgoedkeuringen. Dergelijke informatie dient met het nodige voorbehoud te worden beschouwd, waarbij men zich moet realiseren dat vele factoren de geprojecteerde en werkelijke resultaten kunnen doen afwijken. Zulke factoren zijn onder meer prijsfluctuaties, valutakoersschommelingen, ontwikkelingen in grondstofprijzen en personeelskosten, pensioenen, fysieke en milieurisico's, juridische aangelegenheden en wettelijke, fiscale en andere overheidsmaatregelen. Vermelde marktposities zijn gebaseerd op schattingen van het management en informatie afkomstig van externe specialisten. Een uitgebreidere toelichting op de risicofactoren met betrekking tot onze activiteiten vindt u in ons meest recente jaarverslag, dat u kunt vinden op onze website www.akzonobel.com. AkzoNobel persbericht: http://hugin.info/130660/R/1750601/589954.pdf This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Akzo Nobel NV via GlobeNewswire [HUG#1750601]