Vastned Retail Belgium : Openbaarmaking overeenkomstig artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

Kennisgeving belangrijke deelneming Conform de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en als gevolg van de invoering van een statutaire drempel van 3 % in de statuten van Vastned Retail Belgium tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 6 april 2011, deelt Vastned Retail Belgium mee op 7 januari 2014 een transparantieverklaring te hebben ontvangen van Capfi Delen Asset Management NV, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 178. Uit deze verklaring blijkt dat de stemrechten verbonden aan de aandelen Vastned Retail Belgium die door Capfi Delen Asset Management NV rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangehouden vanaf 7 januari 2014 de grens van 3 % van het totaal van de bestaande stemrechten overschrijden en 4,13 % bedragen. De volledig kennisgeving alsook het aandeelhouderschap kunnen geraadpleegd worden op de website van Vastned Retail Belgium onder de rubriek "Corporate - Corporate Governance - Aandeelhouderschap en transparantiemeldingen" of via deze link: http://www.vastnedretailbelgium.be/nl/retail/corporate/corporategovernance/aande elhouderschap/ Klik op de pdf voor het volledige persbericht: Persbericht: http://hugin.info/137399/R/1753748/591606.pdf This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Vastned Retail Belgium via GlobeNewswire [HUG#1753748]