Project Holland Fonds brengt belang in Ordina terug

Nieuwegein, 15 januari 2014 Project Holland Fonds brengt belang in Ordina terug Bredere aandeelhoudersstructuur en hogere liquiditeit van het aandeel positief voor Ordina * Project Holland Fonds biedt ca. 10% tot 15% van de uitstaande aandelen van Ordina aan * De aandelen worden aangeboden via een "accelerated bookbuild offering" * 180 dagen lock up op het resterende belang van Project Holland Fonds Project Holland Deelnemingen B.V. ("Project Holland Fonds") en Ordina N.V. ("Ordina") maken bekend dat Project Holland Fonds voornemens is circa 10% tot 15% van de uitstaande aandelen van Ordina te verkopen. Maximaal 13.846.626 aandelen Ordina worden vandaag in een "accelerated bookbuild offering" aan institutionele beleggers en andere gekwalificeerde investeerders aangeboden. Bart Timmer (Managing Director Project Holland Fonds): "In 2011 hebben wij de kans gekregen om Ordina te helpen met de financiële herstructurering, waardoor wij een aanzienlijk belang in Ordina hebben opgebouwd. Inmiddels is Ordina goed op koers met haar managementagenda. Voor ons is nu het moment gekomen om een deel van ons rendement te realiseren en de weg vrij te maken voor nieuwe aandeelhouders en daarmee de liquiditeit van het aandeel te vergroten en de aandeelhoudersstructuur van de onderneming te verbreden. Project Holland Fonds is onverminderd positief over Ordina en haar management en blijft dan ook als grootaandeelhouder gecommitteerd aan deze mooie onderneming." Stépan Breedveld (CEO Ordina): "Project Holland Fonds heeft Ordina op de hoogte gesteld van de voorgenomen verkoop van aandelen. Project Holland Fonds is voor Ordina een belangrijke aandeelhouder gebleken tijdens de versterking van onze kapitaalstructuur in 2011. Het feit dat Project Holland Fonds nu zijn belang reduceert, biedt nieuwe mogelijkheden voor andere beleggers, die geïnteresseerd zijn in ons aandeel. Een meer liquide aandeel met een bredere aandeelhoudersbasis is belangrijk voor onze onderneming en haar stakeholders. Wij zijn verheugd dat Project Holland Fonds grootaandeelhouder van Ordina blijft, want het is een constructieve en stabiele partij. Wij danken Project Holland Fonds voor de hulp en het vertrouwen tijdens de afgelopen periode." Details van de plaatsing De inschrijving gaat per direct open en zal naar verwachting niet later dan vandaag 17:30 uur Nederlandse tijd worden gesloten, waarna de definitieve prijs en het definitieve aantal aandelen zal worden vastgesteld. Betaling en levering van de aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 20 januari 2014. De te verkopen aandelen Ordina zijn al toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam. Rabobank International treedt op als sole bookrunner voor de plaatsing. Project Holland Fonds is met Rabobank International een lock up op haar resterende belang overeengekomen van 180 dagen na betaling en levering van de plaatsing. Over Project Holland Fonds Project Holland Fonds is een onafhankelijk investeringsfonds met als doel kwalitatief goede ondernemingen te ondersteunen door het verschaffen van kapitaal. Dit kapitaal kan worden aangewend om de balans te versterken en om de groeiambities van de onderneming te verwezenlijken. De focus ligt daarbij op Nederlandse kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen. De initiële investeerders in het fonds zijn Rabobank en Delta Lloyd. Over Ordina Ordina is de grootste, onafhankelijke dienstverlener op het gebied van consulting, solutions en ICT in de Benelux. Wij richten ons op de financiële sector, overheid, zorg en een aantal specifieke segmenten binnen de industriemarkt. Als de bedenkers, bouwers en beheerders van een betere digitale wereld hebben wij de juiste kennis en kunde in huis om bedrijfsprocessen en ICT toekomstbestendig te vernieuwen en te verbeteren. Met ruim 2.900 medewerkers zetten wij ons daar dagelijks voor in. Onze kracht is dat wij strategie en beleid kunnen implementeren op basis van kennis van de business van de klant, lokale wet- en regelgeving, taal en cultuur. Vervolgens maken wij de vertaalslag van business naar ICT. Wij willen samen met onze klanten duurzaam innoveren. Wij richten ons op acht innovatiethema's om noodzakelijke transformaties die klanten doormaken te ondersteunen: Big Data, Cloud Computing, Mobile, Social Media, Security, Smart Sourcing, Unified Communications & Collaboration en ICT Talent Development. Het hoofdkantoor van Ordina is gevestigd in Nieuwegein. Daarnaast heeft Ordina meerdere regiokantoren in Nederland, België en Luxemburg. De onderneming is opgericht in 1973. Het aandeel is sinds 1987 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de Smallcap Index (AScX). In 2012 behaalde Ordina een omzet van ruim EUR 400 miljoen. Voor meer informatie over dit persbericht: Bart Timmer, Managing Director Project Holland Fonds Telephone: +31 (0)65 517 2617 Stépan Breedveld, CEO Ordina Telephone: +31 (0)30 663 7111 Disclaimer Dit persbericht is niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan of enige andere jurisdictie waar dit een overtreding van de relevante wetgeving zou meebrengen. Dit persbericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden opgevat, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Ordina N.V. (de "Vennootschap", en dergelijke effecten, de "Effecten") in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop zonder voorafgaande registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie als in het effectenrecht van een dergelijke jurisdictie niet toegestaan is. De Effecten zijn niet geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd krachtens de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en zullen niet geregistreerd worden bij enige toezichthouder op het effectenverkeer in een staat van of in een andere jurisdictie behorende tot de Verenigde Staten. De Effecten mogen niet aangeboden worden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolge de US Securities Act. De Vennootschap heef geen enkel deel van de aanbieding van de Effecten geregistreerd in Verenigde Staten of in enige andere jurisdictie, en heeft ook niet de intentie dit te doen. De Vennootschap heeft niet de intentie om een openbare aanbieding van Effecten te doen in de Verenigde Staten. Met betrekking tot elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een "Relevante Lidstaat"), behalve Nederland, is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van Effecten aan het publiek te doen waarvoor in een Relevante Lidstaat een prospectus vereist is. Daar volgt uit dat de Effecten alleen aangeboden mogen worden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals opgenomen in Artikel 3 (2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de vorm en met welk middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen tot aankoop van of inschrijving op deze effecten te besluiten, wat anders kan zijn in de Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat. De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit persbericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en die na te leven. Dit persbericht mag niet worden opgevat als een prospectus zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en mag niet worden opgevat als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten. Project Holland Fonds brengt belang in Ordina terug: http://hugin.info/130778/R/1754353/592258.pdf This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Ordina via GlobeNewswire [HUG#1754353]