Beter Bed: omzetdaling en vereenvoudiging formuleportfolio Benelux zorgt voor extra druk op nettowinst

* Netto-omzet 2013 € 357,4 miljoen, 10,0% lager dan in 2012 (€ 397,3 miljoen). * Vereenvoudiging formuleportfolio door sluiting filialen Matrassen Concord Benelux en Slaapgenoten; eenmalige lasten hiervoor bedragen € 6,5 miljoen (totaal eenmalige lasten 2013: € 7,5 miljoen). * Verdere focus stelt Beter Bed in staat de marktpositie van de formules Beter Bed en BeddenREUS verder uit te bouwen. * Bedrijfsresultaat (exclusief de eenmalige lasten) daalt naar circa € 19,6 miljoen (5,5% van de omzet) in 2013 (2012: € 31,2 miljoen; 7,9% van de omzet). * Nettowinst 2013 exclusief eenmalige lasten bedraagt circa € 14,2 miljoen (2012 exclusief eenmalige lasten: € 22,2 miljoen). In het vierde kwartaal van 2013 daalt de omzet met 10,0% naar € 90,8 miljoen (vierde kwartaal 2012: -6,6%). De omzet in vergelijkbare winkels daalt in het vierde kwartaal 2013 met 9,2% (afname geheel 2013: 11,2%). Bij Matratzen Concord in Duitsland blijft de omzet ook in het vierde kwartaal onder druk door de verminderde koopbereidheid van de consument in de segmenten wonen en slapen. De omzet in vergelijkbare winkels daalt in Duitsland in het vierde kwartaal 2013 met 6,5% (vierde kwartaal 2012: -7,7%). De totale omzet in het vierde kwartaal daalt met 4,1% (vierde kwartaal 2012: -2,9%). In Nederland neemt de omzet in vergelijkbare winkels in het vierde kwartaal af met 16,1%, terwijl de omzet met 18,8% daalt. Over geheel 2013 wordt een netto-omzet gerealiseerd van € 357,4 miljoen (2012: € 397,3 miljoen). Per land is de omzetmutatie over geheel 2013 in vergelijking met 2012 als volgt: Duitsland -4,7% Nederland -17,1% Spanje -48,4% Zwitserland 2,4% Oostenrijk 4,0% België -25,0% In 2013 zijn 75 winkels (2012: 128 winkels) geopend en 119 (2012: 96 winkels) winkels gesloten. Het hoge aantal sluitingen in 2013 is met name het gevolg van de sluiting van 32 winkels in Spanje. In 14 gevallen is sprake van locatieverbetering. Per saldo daalt het aantal winkels met 44 van 1.219 naar 1.175. In het vierde kwartaal 2013 daalt het aantal winkels met acht (18 openingen en 26 sluitingen). Strategische focus Benelux op Beter Bed en BeddenREUS In de huidige markt zien wij met name in Nederland waar sprake is van een aanhoudend laag consumentenvertrouwen als gevolg van de economische crisis, maar ook in België, de bezoekersaantallen van Matrassen Concord-winkels, veelal gevestigd buiten woonboulevards en/of retailparken, sterk teruglopen. Bovendien zien wij dat het onderscheid tussen deze formule en de formule BeddenREUS steeds kleiner wordt. Dezelfde ontwikkeling is ook zichtbaar in het hogere segment, waar de Slaapgenoten-formule in Nederland het steeds moeilijker heeft gekregen als relatief kleine speler. De zware druk op de omzet heeft, ondanks ingrijpende kostenbesparingen en substantiële margeverbeteringen, geleid tot lagere resultaten bij genoemde formules en daarmee tot lagere resultaten van Beter Bed Holding N.V. als geheel. In dit licht is besloten in 2014 de formuleportfolio in de Benelux te vereenvoudigen en in deze landen de strategische focus op de formules Beter Bed en BeddenREUS te richten. De exploitatie van de formules Matrassen Concord Benelux en Slaapgenoten zal hierdoor in de loop van 2014 worden gestaakt. Eenmalige lasten 2013 Alle eenmalige lasten verband houdend met de stopzetting van de formules Matrassen Concord Benelux en Slaapgenoten, ten bedrage van circa € 6,5 miljoen, zijn in het resultaat van 2013 verwerkt. Naast de kosten van vereenvoudiging van de formuleportfolio is in het jaar 2013 in totaal voor € 1,0 miljoen aan eenmalige reorganisatielasten in het resultaat verwerkt. Dit betreft voornamelijk de reorganisatie in Spanje, alsmede de afbouw van de formatie op het hoofdkantoor Benelux. Bovenstaande eenmalige lasten hebben een beperkte invloed op de liquiditeitspositie. De onderneming blijft ruimschoots voldoen aan de met de financiers afgesproken convenanten. Verwachting resultaat 2013 Het nettoresultaat over het vierde kwartaal inclusief eenmalige lasten zal naar verwachting uitkomen op circa nihil (Q4 2012: € 0,9 miljoen). Het effect van de eenmalige lasten bedraagt in het vierde kwartaal € 5,0 miljoen netto. De onderneming verwacht over geheel 2013 een bedrijfsresultaat gerealiseerd te hebben van circa € 12,1 miljoen (2012: € 23,7 miljoen) inclusief eenmalige lasten. Het bedrijfsresultaat is hiermee 49,0% lager dan vorig jaar. Gecorrigeerd voor de genoemde eenmalige lasten bedraagt de daling van het bedrijfsresultaat 37,2%. De nettowinst (na eenmalige lasten) over geheel 2013 zal naar verwachting circa € 8,2 miljoen bedragen (2012: € 14,4 miljoen). Dit is een daling ten opzichte van 2012 met € 6,2 miljoen (-43,0%). De definitieve cijfers over 2013 zullen op 14 maart 2014 worden gepubliceerd. Op de resultaten in dit persbericht is nog geen accountantscontrole toegepast. Profiel Beter Bed Holding N.V. is actief in de Europese markt voor slaapcomfort. De activiteiten omvatten detailhandel met in totaal 1.175 winkels per eind 2013, via de ketens Beter Bed (Nederland en België), Matratzen Concord (Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland en België), El Gigante del Colchón (Spanje), BeddenREUS en Slaapgenoten (beide actief in Nederland) en Schlafberater.com (Zwitserland). Verder is Beter Bed Holding via haar dochter DBC International actief in de ontwikkeling en groothandel van merkartikelen in de slaapkamerbranche in Nederland, Duitsland, België, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland en in het Verenigd Koninkrijk. Beter Bed Holding N.V. behaalde in 2013 een netto-omzet van € 357,4 miljoen. Meer dan 67% van de netto-omzet van de groep wordt buiten Nederland gerealiseerd. Het aandeel Beter Bed Holding is sinds december 1996 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en is opgenomen in de Amsterdam Small cap Index. Voor meer informatie: ____________________________________________________________ Ton Anbeek Bart Koops Directievoorzitter Financieel Directeur +31 (0)413 338819 +31 (0)413 338819 +31 (0)6 53662838 +31 (0)6 46761405 ton.anbeek@beterbed.nl bart.koops@beterbed.nl Klik op onderstaande link voor de Pdf van het persbericht. persbericht 22-1-2014.pdf: http://hugin.info/132850/R/1756128/593052.pdf This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Beter Bed Holding NV via GlobeNewswire [HUG#1756128]