Heijmans realiseert en onderhoudt Parallelstructuur A12 bij Gouda

Heijmans gaat in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Parallelstructuur A12 aanleggen nabij Gouda. Het project bestaat uit twee trajecten. Eén traject is de Extra Gouwe Kruising, parallel aan de A12 tussen de afrit Gouda en Gouda-West. Het andere traject is de Moordrechtboog als verbinding tussen de A12 en de A20. Naast ontwerp en realisatie maakt beheer en onderhoud over een periode van 10 jaar deel uit van het contract. De opdracht heeft een contractwaarde van ruim € 65 miljoen. De opdracht omvat de aanleg van 2 x 2 rijstroken over het gehele traject, inclusief verkeersregelinstallaties, brug- en scheepvaartinstallaties, verlichting, natuurvoorzieningen, geluidwerende maatregelen en acht kunstwerken waaronder een onderdoorgang onder de A12. Bijzonder is de kruising met de Gouwe aan de noordzijde van het Gouwe Aquaduct. Heijmans gaat direct naast dit aquaduct een brug van circa 500 meter realiseren met een beweegbaar deel van circa 25 meter. Alle disciplines van Heijmans Wegen en Civiel zijn betrokken bij deze integrale opdracht. Optimalisatie van de totale levenscyclus De opdracht is gegund op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Risicobeheersing, aanpak van het meerjarig onderhoud en borging van de ruimtelijke kwaliteit zijn belangrijke aandachtspunten van de provincie Zuid-Holland. Heijmans past Heijmans Lifecycle Management (HLM) toe. Deze aanpak richt zich op waardecreatie over de gehele levenscyclus, waardoor bij ontwerp- en uitvoeringskeuzes de effecten op het beheer en onderhoud nadrukkelijk worden meegewogen. Ook het 3D informatiemodel BIM en de LEAN bouwmethodiek worden toegepast, waardoor een totaalaanpak ontstaat gericht op een efficiënt bouwproces en bouwtijdverkorting. De voorbereidende werkzaamheden starten per direct, aanvang van het werk op locatie vindt rond de zomer plaats. Oplevering is gepland in 2016. De Parallelstructuur A12 zal een belangrijke impuls geven aan de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer in en rond Gouda, en daarmee ook aan de ontwikkeling van de lokale bedrijvigheid. Over Heijmans Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten vastgoed, woningbouw, utiliteit, wegen en civiel combineert. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland. Door te sturen op kwaliteitsverbetering, integrale projecten, duurzaamheid en winstgevendheid realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met circa 8.000 medewerkers en in 2012 € 2,3 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl. Voor meer informatie / niet voor publicatie: Heijmans NV Pers Lonneke Wijnhoven Directeur Communicatie +31 73 543 52 17 lwijnhoven@heijmans.nl Analisten Frank Heerens Manager Investor Relations +31 73 543 52 17 fheerens@heijmans.nl This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Heijmans NV via GlobeNewswire [HUG#1758900]