Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB: Förtydligande Bokslutskommuniké 2016

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ): Förtydligande Bokslutskommuniké 2016

Pressmeddelande Stockholm 2017-02-16

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (nedan kallat AJA Fastighets eller Bolaget), del av det First North-noterade bolaget Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, publicerar idag ett förtydligande i bokslutskommunikén för 2016.

Rubriceringsfel 

Efter publicering av bokslutskommunikén den 15 februari 2017 noterades ett rubriceringsfel i koncernresultaträkningen, där raden koncernbidrag räknats in i raden skatt. Rubriceringsfelet påverkar ej nettoresultatet.

Vi beklagar det inträffade.
             

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) | +46-70-353 18 88 | stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, eftersom bolagets företagsobligation handlas på Nasdaq Stockholm (ISIN: SE0008294342).

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2017, kl 07:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
Organisationsnummer: 556734-5805
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/fastighets

Bokslutskommuniké_AJAFAST_2016_ver5This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB via GlobeNewswire

HUG#2079234