NP3 Fastigheter Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

  • Intäkterna ökade med 32 % till 117 MSEK (89)
  • Driftöverskottet ökade till 79 MSEK (61)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 30 MSEK (14)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 69 MSEK (39) vilket motsvarar 1,36 SEK/aktie (0,81)
Vd Andreas Nelvig kommenterar
Årets första kvartal är ett kvartal som följer vår plan. Att årets första tre månader är ett kvartal med hårt arbete vars resultat visar sig först senare är något som NP3 är vana vid. Det råder dock ingen brist på glädjeämnen: intjäningsförmågan har från årsskiftet ökat med 3,5 procent motsvarande 4,73 kronor per aktie; resultatet före skatt uppgår till 79 miljoner kronor; och den starka efterfrågan på våra marknader har resulterat i en positiv nettouthyrning om cirka sju miljoner kronor. Uthyrningar som kommer ge effekt under senare delen av året och framförallt under 2017.

Under kvartalet har vi förvärvat fastigheter för cirka 200 miljoner kronor, inklusive ej tillträdda per rapportdagen, och startat nybyggnadsprojekt om cirka 40 miljoner kronor.

Transaktionsmarknaden fortsätter att vara stark vilket vi planerar att dra fördel av. Vi ser det väldigt positivt att allt fler fastighetsägare investerar i vår marknad, ju fler som får ett intresse för norra Sverige desto bättre för oss alla som redan verkar i regionen.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NP3 ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen  lämnades för offentliggörande den 29 april 2016 klockan 08:00.

NP3  är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till drygt 600 000 kvm fördelat på 165 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se

NP3_Q1_2016_Hela_RapportenThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: NP3 Fastigheter AB via GlobeNewswire

HUG#2008167