PolyPlank AB : Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner TO 1 i PolyPlank AB (publ)

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av TO 1 som emitterades i samband med PolyPlank AB's (publ) företrädesemission i september 2015 pågår fram till och med 31 maj 2016 kl 15,00. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 27 maj 2016. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 1,25 kr per aktie. Teckningsoptionen förfaller i sin helhet efter 31 maj 2016.

Den i september 2015 genomförda företrädesemissionen genomfördes med så kallade units, där varje unit innehöll 7 aktier och 3 teckningsoptioner. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1)aktie till kursen 1,25 kr. PolyPlank lät uppta teckningsoptionen till handel från och med onsdagen den 13 januari 2016. Sista dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoption TO 1 är 31 maj 2016, varefter teckningsoptionen förfaller i sin helhet. Anmälan om teckning skall ske till Aqurat Fondkommission AB via anmälningssedel som finns att hämta på Aqurat Fondkommission AB's (www.aqurat.se) såväl som bolagets (www.polyplank.se) respektive hemsidor. Likvid skall erläggas i samband med anmälan, i enlighet med anvisningar på anmälningssedeln.

Villkor för teckningsoption POLY-TO1i sammandrag

  • Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoption äger rätt att, för en (1) teckningsoption, teckna en (1) ny aktie i bolaget till en kurs om 1,25 kronor per aktie.
  • Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum till och med den 31 maj 2016 kl 15,00. Detta ska ske genom anmälan på teckningssedel som finns tillgänglig på bolagets hemsida och på Aqurat Fondkommission AB's hemsida.
  • Sista dag för handel: Sista dag för handel i teckningsoptionen beräknas till fredagen den 27 maj 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD                       Bengt Nilsson

Tel                       +46 (0)480 66 44 80                    

Email                  bengt.nilsson@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290 . Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

PressmeddelandeThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: PolyPlank AB via GlobeNewswire

HUG#2015834